Dialoogbijeenkomst CAOP en SER: ‘Meer jong kapitaal voor onze ouderen’

Wat is er nodig om meer jongeren te laten kiezen voor een baan in de (ouderen)zorg? Wat is voor hen een uitdagende en goede leerplek? En hoe kunnen de instellingen stimuleren dat deze jonge zorgprofessionals in de zorgsector blijven en niet na een paar jaar de sector verlaten? Wil jij meedenken over deze onderwerpen?

Kom dan op 14 juni naar de lunchdialoog met en voor (aankomende) jonge zorgprofessionals en (vertegenwoordigers van) jongerenorganisaties. De lunchdialoog wordt gehouden van 11.30 tot 14.00 uur in het SER-gebouw in Den Haag.

Enorme uitdaging

Het aantal 80-plussers in Nederland groeit sterk: in 2025 is er een verdubbeling ten opzichte van 2016. Dit betekent ook een toenemende zorgvraag. Niet alleen in de verpleeghuiszorg, maar juist ook bij de ouderen thuis. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is voldoende capaciteit nodig. En dat is een enorme uitdaging waar de sector voor staat.

Volgens ActiZ, de brancheorganisatie voor zorg en ondersteuning van ouderen, stijgt alleen al in 2017 het aantal openstaande en lastig vervulbare vacatures naar 10.000. Tegelijkertijd zet de vergrijzing van medewerkers in de zorgsector door, neemt het aandeel medewerkers dat jonger is dan 35 jaar af en is de instroom in de zorgopleidingen (te) laag.

Op zoek naar frisse blik

De SER en het CAOP houden zich beide bezig met dit type vraagstukken, samen met de wetenschap, overheid, werkgevers en werknemers. SER en CAOP organiseren deze lunch om het gesprek aan te gaan met (vertegenwoordigers van) jongerenorganisaties en (aankomende en werkende) jonge zorgprofessionals. In dit gesprek staat de vraag centraal wat er nodig is om jongeren te laten instromen in én te behouden voor de ouderenzorg. Voor dit vraagstuk is een verfrissende blik nodig, die ons kan helpen bij de ontwikkeling van beleid op dit gebied. Ga jij met ons hierover in dialoog?

Doelgroep

Jongeren met kennis en ideeën over hoe de zorgopleidingen en de (ouderen)zorg aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor jongeren. Dat kunnen bijvoorbeeld jongeren zijn die aangesloten zijn bij een jongerenorganisatie, jongeren die een zorgopleiding volgen of al in de ouderenzorg werkzaam zijn of kaderlid van een jonge vakbond zijn.

Programma 14 juni

11.30-12.00

Inloop met lunch

12.00-12.05

Opening door dagvoorzitter Marieke van der Plas (manager Zorg, Welzijn en Sport bij CAOP)

12.05-12.10                

Welkomstwoord door Mariëtte Hamer (voorzitter van de Sociaal-Economische Raad)

12.10-12.30                 

Uitdagingen op de zorg-arbeidsmarkt – Inleiding

12.30–13.15                

Dialoogtafels: wat is er nodig om meer jongeren te laten kiezen voor een baan in de ouderenzorg? En wat is er nodig zodat ze blijven?

13.15-13.30                 

Plenaire terugkoppeling dialoogtafels

13.30-13.55                 

Jongeren in gesprek met prof. dr. Romke van der Veen (voorzitter Arbeidsmarktagenda ouderenzorg en voorzitter SER-commissie Sociale zekerheid en gezondheid).

13.55-14.00                 

Afsluiting door dagvoorzitter

Aanmelden

Wil jij aanwezig zijn bij de lunchdialoog? Meld je dan aan bij Lilian Mijnals via l.mijnals@ser.nl.

Nieuws

19-10-2017

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) streeft naar een aantrekkelijke werkomgeving. Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel voor de VVT branche beschikbaar is dat gezond en vitaal aan het werk is, investeert A+O VVT in diverse projecten en programma’s. Het werkprogramma 2017-2018 betreft een dynamisch programma dat in de loop van de periode verder wordt aangevuld.

31-07-2017

Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV) en MBO verpleegkundigen in de ouderenzorg zien steeds meer taken op zich afkomen, waardoor zij soms in de knel komen met hun werk.  Het werk is vernieuwend en interessant, maar het vraagt veel van de medewerkers. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werk niet teveel vraagt? En hoe zorg je ervoor dat je je taken goed kunt blijven uitvoeren? EVV-ers en MBO verpleegkundigen zijn in een leernetwerk met deze vragen aan de slag gegaan en geven in een e-zine adviezen voor  collega’s en leidinggevenden.

19-05-2017

In 2020 zijn er 3,4 miljoen ouderen in Nederland. Die vaak thuis blijven wonen. Ze redden zich met mantelzorgers, hun netwerk, nieuwe technologie. Maar... ze hebben ook nog altijd behoefte aan goede, professionele zorg.