Dynamisch werkprogramma A+O VVT 2017-2018

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) streeft naar een aantrekkelijke werkomgeving. Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel voor de VVT branche beschikbaar is dat gezond en vitaal aan het werk is, investeert A+O VVT in diverse projecten en programma’s. Het werkprogramma 2017-2018 betreft een dynamisch programma dat in de loop van de periode verder wordt aangevuld.

Arbeidsmarktagenda Aan het werk voor ouderen

Het werkprogramma bouwt voort op de programmalijnen die A+O VVT de afgelopen jaren al heeft ingezet. Daarnaast vormen door A+O VVT en het Sociaal Overleg voor de VVT (SOVVT) ontwikkelde projectideeën onderdeel van de Arbeidsmarktagenda Aan het werk voor ouderen. Met de krappe arbeidsmarkt en veel openstaande vacatures liggen er grote uitdagingen in het verschiet. Met de arbeidsmarktagenda werken veel partijen, zowel landelijk als regionaal, aan concrete oplossingen.

Lees het werkprogramma 2017-2018

Nieuws

26-03-2018

SectorplanPlus is een nieuwe subsidie van het ministerie van VWS. Werkgevers in de zorg en welzijn kunnen met de subsidie een extra impuls geven aan de instroom van nieuwe mensen, de vergroting van kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk- / werkbegeleiders. De eerste organisaties zijn al met het traject gestart. Binnenkort zijn er opnieuw inschrijfmogelijkheden voor deze subsidie.

15-03-2018

In de Week van Zorg en Welzijn (12 t/m 17 maart) tourt de Zorg en Welzijn-bus langs middelbare scholen door heel Nederland. En YouChooz rijdt mee!

26-02-2018

In deze AZW Actueel zijn actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn gekomen.