MeetUp Verzuim: inzichten & aanpak!

Het (langdurig) verzuim in de VVT stijgt de laatste paar jaar gestaag. De sociale partners hebben in de cao VVT 2016-2018 afgesproken activiteiten te initiëren die werkgevers en werknemers kunnen ondersteunen bij het voorkomen en aanpakken van verzuim. Als aftrap organiseren sociale partners op dinsdagochtend 28 november 2017 wederom een ‘MeetUp Verzuim’.

In de MeetUp op 28 november 2017 staan actuele inzichten omtrent preventie en verzuimaanpak centraal. Let op: er is ook een MeetUp georganiseerd op 10 oktober 2017. Deze is al vol! Het programma op beide data is identiek.

Na een brede beschouwing van het thema, zullen vijf (advies)organisaties een korte presentatie houden. Dit doen zij ieder vanuit een eigen visie en benadering. Zij presenteren daarbij ook hun advies- en ondersteuningsaanbod dat zij op verzoek van sociale partners voor werkgevers hebben ontwikkeld. Een onderdeel daarvan is in het bijzonder voor ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigers, met als doel de medezeggenschap te ondersteunen in het oppakken/verbeteren van haar rol en bevoegdheden bij preventie- en verzuimbeleid in de organisatie. In aansluiting op de presentaties is er een korte paneldiscussie tussen de zaal en de aanbieders.        

De ochtend wordt afgesloten met een markt waar de deelnemers nader kennis kunnen maken met het advies- en ondersteuningsaanbod voor de VVT. De (advies)organisaties die een aanbod voorbereiden zijn: stichting IZZ, Falke & Verbaan, Focus Werkt, PFZW i.s.m. bureau Gerritsen en SBI Formaat.

Wanneer

Dinsdag 28 november 2017
Inloop vanaf 9.30 uur, aanvang 10.00 uur en afsluiting om 13.00 uur.

Waar

NBC, Blokhoeve 1 in Nieuwegein

Voor wie

Bestuurders/directeuren, HRM/P&O, OR/PVT, arbo- en verzuimadviseurs
Deelname staat open voor maximaal twee deelnemers per organisatie en in totaal voor maximaal 100 deelnemers. Bij grote belangstelling wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd.

Gratis deelname

Deelname is gratis en een lunch is inbegrepen. 

Programma en aanmelding

U kunt vanaf nu aanmelden via de website van Actiz.

Zodra het definitieve programma bekend is wordt deze toegezonden aan de deelnemers.  

Nieuws

19-10-2017

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) streeft naar een aantrekkelijke werkomgeving. Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel voor de VVT branche beschikbaar is dat gezond en vitaal aan het werk is, investeert A+O VVT in diverse projecten en programma’s. Het werkprogramma 2017-2018 betreft een dynamisch programma dat in de loop van de periode verder wordt aangevuld.

31-07-2017

Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV) en MBO verpleegkundigen in de ouderenzorg zien steeds meer taken op zich afkomen, waardoor zij soms in de knel komen met hun werk.  Het werk is vernieuwend en interessant, maar het vraagt veel van de medewerkers. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werk niet teveel vraagt? En hoe zorg je ervoor dat je je taken goed kunt blijven uitvoeren? EVV-ers en MBO verpleegkundigen zijn in een leernetwerk met deze vragen aan de slag gegaan en geven in een e-zine adviezen voor  collega’s en leidinggevenden.

19-05-2017

In 2020 zijn er 3,4 miljoen ouderen in Nederland. Die vaak thuis blijven wonen. Ze redden zich met mantelzorgers, hun netwerk, nieuwe technologie. Maar... ze hebben ook nog altijd behoefte aan goede, professionele zorg.