Begeleid naar nieuw werk door Sectorplan VVT/GHZ/GGZ

Ruim 180 zorginstellingen hebben meegedaan aan het sectorplan zorg.  Zo hielpen zij medewerkers bij het vinden van een nieuwe baan.

De werkgevers- en werknemersorganisaties in de Verpleging-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) hebben van 2014 tot en met 2016  de handen ineengeslagen om via een landelijk sectorplan met ontslag bedreigde of boventallige medewerkers op praktische wijze te ondersteunen in het zoeken naar ander werk. Het sectorplan bood werkgevers de mogelijkheid om met 50% subsidie mobiliteits- en van-werk-naar-werk trajecten aan te bieden aan medewerkers die met ontslag worden bedreigd of boventallig zijn geworden.

In welke banen kwamen zij terecht? En hoe zijn de trajecten ervaren? Verschillende werkgevers en werknemers vertellen hun verhaal.

30 juni einde sectorplan

 • Jan Hambückers was werkzaam bij een zorginstelling in Maastricht. Met begeleiding vanuit Matchcare heeft hij eind 2015 een nieuwe baan gevonden waardoor hij weer met plezier aan het werk is.
 • 30 juni 2016 is het sectorplan beëindigd.

Lees meer in de nieuwsbrief van juni 2016 >

Tevreden werknemers

 • Bij VNN moesten dertig banen verdwijnen. Mede dankzij een empowerment- en sollicitatieprogramma én persoonlijke begeleiding vond medewerker Linda een nieuwe baan.
 • In augustus werd Marijke Devens boventallig verklaard bij de Hartekampgroep in Haarlem. Ze hoopt voor medio 2016 een nieuwe baan te vinden door alles uit de begeleiding te halen.
 • Mevrouw Walda werkte als verzorgende bij een ouderenzorginstelling. In vaste dienst, maar vaak als flexwerker op verschillende plekken in de organisatie. In juli 2015 is zij uit dienst gegaan, maar al snel kon zij bij het zorgflexbureau van Tempo Team aan de slag.

Lees meer in de nieuwsbrief van december  2015 >

Tevreden werkgevers

 • In 2014 is bij Omring een reorganisatie in gang gezet binnen het management, staf en de ondersteunende diensten. Renske Gaal  vertelt hoe Omring samen met Randstad HR Solutions een aantal succesvolle mobiliteitstrajecten heeft doorlopen.
 • Als gevolg van een reorganisatie bij Frion werd een aantal medewerkers mobiliteits-kandidaat. “Het doel was collega’s díe kennis en vaardigheden aan te reiken om ander en duurzaam werk vinden. En daarnaast hen te begeleiden bij afscheid nemen van het werk bij Frion.”
 • Van ouderenzorg naar supermarktwezen: Maaike kreeg de kans om het roer om te gooien en dat deed ze.

Lees meer in de nieuwsbrief van oktober 2015 >

Met succes van werk naar werk

 • Carina was HRM-adviseur bij een zorginstelling in de VVT. Met behulp van het sectorplan volgde zij een intensief traject van 6 maanden bij Randstad HR Solutions, waardoor zij een nieuwe HRM-functie heeft gevonden.
 • Net als elke organisatie in de zorg heeft ook de zorggroep waar Angela manager P&O is te maken gekregen met de veranderingen in de zorg. Voor de benodigde reorganisatie zochten zij een samenwerkingspartner die hen kon helpen de boventalligen te begeleiden naar een nieuwe baan.
 • Els van 61 werd begin 2015 boventallig en moest op zoek naar ander werk. Binnen vier maanden heeft zij het van-werk-naar-werk-traject afgerond met een nieuwe baan op zak.

Lees meer in de nieuwsbrief van september  2015 >

Nieuws

31-07-2017

Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV) en MBO verpleegkundigen in de ouderenzorg zien steeds meer taken op zich afkomen, waardoor zij soms in de knel komen met hun werk.  Het werk is vernieuwend en interessant, maar het vraagt veel van de medewerkers. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werk niet teveel vraagt? En hoe zorg je ervoor dat je je taken goed kunt blijven uitvoeren? EVV-ers en MBO verpleegkundigen zijn in een leernetwerk met deze vragen aan de slag gegaan en geven in een e-zine adviezen voor  collega’s en leidinggevenden.

19-05-2017

In 2020 zijn er 3,4 miljoen ouderen in Nederland. Die vaak thuis blijven wonen. Ze redden zich met mantelzorgers, hun netwerk, nieuwe technologie. Maar... ze hebben ook nog altijd behoefte aan goede, professionele zorg.

17-05-2017

Wat is er nodig om meer jongeren te laten kiezen voor een baan in de (ouderen)zorg? Wat is voor hen een uitdagende en goede leerplek? En hoe kunnen de instellingen stimuleren dat deze jonge zorgprofessionals in de zorgsector blijven en niet na een paar jaar de sector verlaten? Wil jij meedenken over deze onderwerpen?