Arbeidsmarkt

 • Arbeidsmarktanalyse VVT 2009 751 K

  In de arbeidsmarktanalyse wordt de vraag naar en gebruik van verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg respectievelijk thuiszorg, de werkgelegenheid, de arbeidsmarktdynamiek, de deelname aan verpleegkundig en verzorgend onderwijs en de stand van zaken ten aanzien van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim in kaart gebracht. Ook worden ontwikkelingen en innovaties beschreven die van invloed zijn op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de Wmo, de vervaging tussen de branches en het inzetten van ict en domotica.
 • Arbeidsmarktanalyse VVT 2008 359 K

  In de arbeidsmarktanalyse wordt de vraag naar en gebruik van verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg respectievelijk thuiszorg, de werkgelegenheid, de arbeidsmarktdynamiek, de deelname aan verpleegkundig en verzorgend onderwijs en de stand van zaken ten aanzien van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim in kaart gebracht. Ook worden ontwikkelingen en innovaties beschreven die van invloed zijn op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de Wmo, de vervaging tussen de branches en het inzetten van ict en domotica.
 • Arbeid in Zorg en Welzijn 2009 1.06 M

  aarlijks brengt Prismant het rapport Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn uit. Hierin wordt een beknopt, actueel beeld en vooruitblik van de arbeidsmarkt in de sector Zorg en de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang gegeven. De rapporten zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Dit programma wordt mede door A+O VVT gefinancierd.
 • Arbeid in Zorg en Welzijn 2008 1.24 M

  Jaarlijks brengt Prismant het rapport Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn uit. Hierin wordt een beknopt, actueel beeld en vooruitblik van de arbeidsmarkt in de sector Zorg en de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang gegeven. De rapporten zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Dit programma wordt mede door A+O VVT gefinancierd.
 • Arbeid in Zorg en Welzijn 2007 651 K

  Jaarlijks brengt Prismant het rapport Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn uit. Hierin wordt een beknopt, actueel beeld en vooruitblik van de arbeidsmarkt in de sector Zorg en de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang gegeven. De rapporten zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Dit programma wordt mede door A+O VVT gefinancierd.
 • Eindrapport WMO (2007) 0.97 M

  Prismant heeft in opdracht van één van de voorlopers van A+O VVT - Stichting FAOT - onderzoek gedaan naar de gevolgen van de Wmo voor de werkgelegenheid en kwaliteit.
 • Maak Werk van Zorg 9.19 K

  'Maak werk van zorg' is een webfilm voor jongeren. Het is een informatieve en interactieve film over het werken in de thuiszorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen en de kraamzorg. De film is bedoeld om jongeren te ondersteunen en te bevestigen in hun keuze voor een opleiding en beroep in de VVT. De film is geplaatst op allerlei internetsites die veel door jongeren worden bezocht. Het is ook mogelijk om de film te integreren in uw eigen website. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Stuur dan een mail naar info(at)aovvt. U ontvangt dan de benodigde codes en een instructie.
 • Monitoring Kraamzorg III (2008) 550 K

  Dit rapport beschrijft de resultaten uit een onderzoek naar de arbeidsmarkt van kraamverzorgenden. In de derde monitor zijn de ontwikkelingen in het aanbod aan kraamverzorgenden onderzocht. De volledige titel van het rapport luidt: Monitoring Kraamzorg III. Ontwikkelingen in het aanbod aan kraamverzorgenden: in- en uitstroom bij opleiding en beroep.
 • RegioMarge 2009 1.37 M

  RegioMarge geeft een toekomstverkenning voor het verplegend, verzorgend en sociaal agogisch personeel. Jaarlijks brengt Prismant het rapport uit. De rapporten zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Dit programma wordt mede door A+O VVT gefinancierd.
 • RegioMarge 2008 3.12 M

  RegioMarge geeft een toekomstverkenning voor het verplegend, verzorgend en sociaalagogisch personeel. Jaarlijks brengt Prismant het rapport uit. De rapporten zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Dit programma wordt mede door A+O VVT gefinancierd.

Nieuws

19-10-2017

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) streeft naar een aantrekkelijke werkomgeving. Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel voor de VVT branche beschikbaar is dat gezond en vitaal aan het werk is, investeert A+O VVT in diverse projecten en programma’s. Het werkprogramma 2017-2018 betreft een dynamisch programma dat in de loop van de periode verder wordt aangevuld.

31-07-2017

Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV) en MBO verpleegkundigen in de ouderenzorg zien steeds meer taken op zich afkomen, waardoor zij soms in de knel komen met hun werk.  Het werk is vernieuwend en interessant, maar het vraagt veel van de medewerkers. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werk niet teveel vraagt? En hoe zorg je ervoor dat je je taken goed kunt blijven uitvoeren? EVV-ers en MBO verpleegkundigen zijn in een leernetwerk met deze vragen aan de slag gegaan en geven in een e-zine adviezen voor  collega’s en leidinggevenden.

19-05-2017

In 2020 zijn er 3,4 miljoen ouderen in Nederland. Die vaak thuis blijven wonen. Ze redden zich met mantelzorgers, hun netwerk, nieuwe technologie. Maar... ze hebben ook nog altijd behoefte aan goede, professionele zorg.