Aan het werk voor ouderen

De personeelstekorten in zorg en welzijn zijn groot en dit probleem is blijvend. Er is meer vraag naar zorg dan dat er aan zorg geboden kan worden. Overheid, onderwijs, werkgevers, werknemers, vakbeweging, regio’s en verzekeraars hebben een gezamenlijke maatschappelijke opgave om oplossingen te bieden. In 2017 sloten overheid, werkgevers, onderwijs en vakbeweging een akkoord over een vernieuwende arbeidsmarktagenda voor de zorg voor ouderen.

Arbeidsmarktagenda ‘Aan het werk voor ouderen’ 2017-2023

De initiatiefnemers hebben in 2017 de problemen en knelpunten in de zorg voor ouderen uitgebreid geanalyseerd. In de agenda staan veel ambities, maar ook concrete maatregelen om problemen op te kunnen lossen. Niet alleen rondom de knelpunten van de arbeidsmarkt, maar ook om de zorgkwaliteit en zorgafhankelijkheid te verminderen. In de agenda staat een bestuurlijk akkoord en een uitwerking van 11 actielijnen om tot oplossingen te komen. In de ‘matrix maatregelen’ zijn per actielijn concrete maatregelen uitgewerkt. Inhoudelijk heeft het Ministerie van VWS vanaf 2018 meer en meer de elementen en de inhoudelijke projecten van de Arbeidsmarktagenda opgenomen in de activiteiten van het actieprogramma ‘Werken in de zorg’. De coronacrisis vanaf maart 2020 zorgde acuut voor een gerichte focus van alle partijen. Anno 2022 vormt de Arbeidsmarktagenda een platform voor de initiatiefnemers om met elkaar in gesprek te blijven. Download hier alle documenten uit 2017.

 

De agenda voor 2023

De Arbeidsmarktagenda 2023 voor ouderen. In de infographic zie je de vergrijzing in beeld gebracht: van 750.000 ouderen in 2017 naar 1.250.000 ouderen in 2025. De aanpak omvat het behouden van zorgprofessionals, vergroten van de instroom, het verbeteren van de kwaliteit en het verminderen van de zorgafhankelijkheid.

In 2017 zagen partijen het aantal 80-plussers stijgen van 700.000 naar 1.250.000 in 2025. Ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor de zorgvraag zowel in aard als omvang groeit. Hieronder staat alles over de aanpak die partijen in 2017 overeenkwamen en welke projecten er zijn uitgevoerd.

  • logo ZorgthuisNL
  • Logo FNV Zorg&welzijn