Nieuwsoverzicht

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) streeft naar een aantrekkelijke werkomgeving. Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel voor de VVT branche beschikbaar is dat gezond en vitaal aan het werk is, investeert A+O VVT in diverse projecten en programma’s. Het werkprogramma 2017-2018 betreft een dynamisch programma dat in de loop van de periode verder wordt aangevuld.

Het (langdurig) verzuim in de VVT stijgt de laatste paar jaar gestaag. De sociale partners hebben in de cao VVT 2016-2018 afgesproken activiteiten te initiëren die werkgevers en werknemers kunnen ondersteunen bij het voorkomen en aanpakken van verzuim. Als aftrap organiseren sociale partners op dinsdagochtend 28 november 2017 wederom een ‘MeetUp Verzuim’.

De werkgelegenheid in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is tussen 2014 en 2016 gedaald. Het aantal fte nam in deze periode af met 4,5% en het aantal werknemers daalde met 1%. Dat blijkt uit de AZW actueel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Over het geheel genomen toont de werkgelegenheid in de sector Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) in 2016 een voorzichtig herstel. Er zijn wel grote verschillen tussen de branches. Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en de huisartsenzorg en gezondheidscentra laten de sterkste groei zien en de thuiszorg, verpleging en verzorging en de ggz de sterkste krimp.

Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV) en MBO verpleegkundigen in de ouderenzorg zien steeds meer taken op zich afkomen, waardoor zij soms in de knel komen met hun werk.  Het werk is vernieuwend en interessant, maar het vraagt veel van de medewerkers. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werk niet teveel vraagt? En hoe zorg je ervoor dat je je taken goed kunt blijven uitvoeren? EVV-ers en MBO verpleegkundigen zijn in een leernetwerk met deze vragen aan de slag gegaan en geven in een e-zine adviezen voor  collega’s en leidinggevenden.

Werken in de zorg is prachtig. Je kunt in de zorg veel voor een ander betekenen. Maar soms wordt de druk wel erg groot. Hoe kun je overvraging tegengaan? Daar zijn medewerkers (EVV en Mbo Verpleegkundigen) uit de zorg zelf mee aan de slag gegaan.

In 2020 zijn er 3,4 miljoen ouderen in Nederland. Die vaak thuis blijven wonen. Ze redden zich met mantelzorgers, hun netwerk, nieuwe technologie. Maar... ze hebben ook nog altijd behoefte aan goede, professionele zorg.

Wat is er nodig om meer jongeren te laten kiezen voor een baan in de (ouderen)zorg? Wat is voor hen een uitdagende en goede leerplek? En hoe kunnen de instellingen stimuleren dat deze jonge zorgprofessionals in de zorgsector blijven en niet na een paar jaar de sector verlaten? Wil jij meedenken over deze onderwerpen?

ICT en technologie spelen een steeds belangrijkere rol in de langdurige zorg. Onder andere door hervormingen en grotere focus op zelfzorg, maken zorgverleners steeds meer gebruik van technologie. De innovaties volgen elkaar snel op. Voor een succesvolle toepassing is het belangrijk dat medewerkers en cliënten deze goed toe kunnen passen. A+O VVT deelt  ervaringen en tips van zorgorganisaties in een nieuw e-magazine. 

Lerend netwerk

Om inzicht te krijgen in hoe technologische innovaties het werken in de langdurige zorg raken, heeft A+O VVT de conferentie ‘Technologische vernieuwingen: ook een uitdaging voor het werken in de VVT!’ georganiseerd. Daaruit volgde een lerend netwerk,  waarin diverse medewerkers uit zorgorganisaties elkaar konden inspireren en coachen bij het implementatieproces van nieuwe technologie. De aandacht gaat hierin uit naar de effecten van de technologische vernieuwingen op diverse aspecten van het werk, zowel vanuit de kant van de werknemer als van de werkgever. Vanaf de eerste ideeën voor implementatie, tot en met de borging in systemen en menselijk gedrag.

Ervaringen delen

De deelnemers van het lerend netwerk hebben op bijeenkomsten in 2016 en 2017 veel nuttige ervaringen met elkaar uitgewisseld. In dit magazine deelt A+O VVT deze ervaringen met de branche, zodat organisaties en medewerkers de tips, verwijzingen en praktijkverhalen kunnen gebruiken wanneer zij zelf technologische innovaties doorvoeren.

Met de nieuwe cao VVT-appkunnen medewerkers en werkgevers in de verzorging, verpleging en thuiszorg zeer eenvoudig de CAO VVT 2016-2018 raadplegen via hun eigen smartphone of tablet. ActiZ ontwikkelde deze app samen met de andere cao-partijen BTN, CNV, FBZ en Nu’91. Doel van de app is heldere informatievoorziening over de arbeidsvoorwaarden aan ruim 420.000 medewerkers in de zorg.

Het jaar 2016 is voor de sectoren Zorg en Welzijn, en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) een omslagjaar, dat blijkt uit het integrerend rapport van onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Er is sprake van een groeiend aantal branches waar de werkgelegenheid weer toeneemt, zo ook in de VVT. De krimp van de afgelopen jaren heeft geleid tot een groeiende uitstroom van medewerkers en is gepaard gegaan met verdere vergrijzing.