Nieuwsoverzicht

De veranderende rol van leiderschap in de zorg

Vraag: Hoe kun je als HRM-er leidinggevenden en hun teams bijstaan in hun veranderende rol door meer zelforganisatie?Doelgroep: HRM-ers (en andere beleids- en staffunctionarissen) in de VVT.Wanneer: 10 juni en 28 juniWaar: Utrecht, Oudlaan 4

Op 16 april vindt de aftrap plaats van MZ Lab, een initiatief om verjonging en vernieuwing binnen de medezeggenschap te realiseren. Jongeren willen graag meedenken en meepraten over vernieuwingen binnen de organisaties waarvoor ze werken. Medezeggenschap kan hier een manier voor zijn, maar 50% van de jongeren weet niet eens of er medezeggenschap in hun bedrijf is. De  arbeidsmarktfondsen A+O VVT en STAG investeren in medezeggenschap in de zorg. Daarom organiseren CNV jongeren en FNV jong in samenwerking met de fondsen het MZLab.

De beroepscompetentieprofielen (BCP’s) voor Verzorgende IG en MBO verpleegkundige in de VVT zijn herzien. De sociale partners hebben de herziene BCP’s onlangs ook bekrachtigd. De vernieuwde BCP’s beschrijven, in het licht van de transities in de zorg, een aantal nieuwe aspecten van het werk.

Om zoveel mogelijk organisaties de mogelijkheid te geven deel te nemen aan de bijeenkomsten Kanteling Werktijden worden er nieuwe bijeenkomsten en workshops georganiseerd voor bestuurders/HRM'ers en leden medezeggenschap.

In de cao VVT is afgesproken dat medewerkers/teams zelf zeggenschap over de invulling van hun werktijden krijgen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld flexibeler inspelen op de wensen en behoeften van hun cliënten, maar ook zelf keuzes maken die werk en privé beter combineren.

De instroom van studenten in hbo-opleidingen in de zorg en een aantal pedagogische mbo-opleidingen moet snel omhoog. Over twee tot vijf jaar stijgt de vraag naar deze groepen medewerkers en de huidige instroom in de opleidingen is te laag om aan die vraag te voldoen. Dat blijkt uit het rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015’.

Sociale partners in de VVT-branche leggen de uitvoering van de erkenningsregeling voor de branche-opleidingen en de functiegerichte opleidingen neer bij het College Zorg Opleidingen (CZO).

Wij zijn op zoek naar HBO-VGG-ers die die ervaringen met elkaar willen delen en van elkaar willen leren.

Ruim 2500 deelnemers doen mee aan het Sectorplan Zorg.