Nieuwsoverzicht

In de cao VVT is afgesproken dat medewerkers/teams zelf zeggenschap over de invulling van hun werktijden krijgen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld flexibeler inspelen op de wensen en behoeften van hun cliënten, maar ook zelf keuzes maken die werk en privé beter combineren.

De instroom van studenten in hbo-opleidingen in de zorg en een aantal pedagogische mbo-opleidingen moet snel omhoog. Over twee tot vijf jaar stijgt de vraag naar deze groepen medewerkers en de huidige instroom in de opleidingen is te laag om aan die vraag te voldoen. Dat blijkt uit het rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015’.

Sociale partners in de VVT-branche leggen de uitvoering van de erkenningsregeling voor de branche-opleidingen en de functiegerichte opleidingen neer bij het College Zorg Opleidingen (CZO).

Wij zijn op zoek naar HBO-VGG-ers die die ervaringen met elkaar willen delen en van elkaar willen leren.

Ruim 2500 deelnemers doen mee aan het Sectorplan Zorg.