Factsheet verzuim VVT 3e kwartaal beschikbaar

A+O VVT vindt het belangrijk om zicht te hebben op het verloop van het ziekteverzuim in de branche. Onderzoeksbureau Vernet brengt voor A+O VVT elk kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim binnen de VVT-branche.

De nieuwe factsheet bevat ontwikkelingen over:

  • verzuimpercentage VVT
  • meldingsfrequentie VVT
  • verzuimpercentage naar duurklasse
  • verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie VVT
  • verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche

Download de factsheet.

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.