Handreikingen: Covid-19, PBM en veilig werken

Het RIVM heeft samen met sociale partners handreikingen samengesteld voor zorgprofessionals zodat zij veilig kunnen werken in verband met Covid-19. Deze handreikingen zijn speciaal voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die zorg verlenen buiten het ziekenhuis. De handreikingen kun je gebruiken als leidraad in situaties waarin je niet goed kunt inschatten wat het besmettingsgevaar is.

Er zijn twee handreikingen beschikbaar: de Handreiking Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) buiten het ziekenhuis en de Handreiking Veilig werken i.v.m. Covid-19. In deze handreikingen staan handvatten, tips en een praktisch stroomschema voor zorgprofessionals. Daarmee kun je zelf inschatten hoe het best om kunt gaan met verschillende werksituaties.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Je kunt besmetting met Covid-19 zoveel mogelijk voorkomen, door de algemene hygiëneregels van het RIVM op te volgen. Maar als je persoonlijke zorg verleent, is het vaak onmogelijk om alle regels in acht te nemen. Ook kun je niet van iedere cliënt inschatten of zij besmet kunnen zijn met het coronavirus. In dat geval moet je goed de risico’s inschatten en zelf afwegen of je persoonlijke beschermingsmiddelen nodig hebt. In de handreiking staan praktische vragen, tips en adviezen, aan de hand waarvan je zelf kunt bepalen of je PBM inzet.

Bekijk de Handreiking Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) buiten het ziekenhuis (PDF)

Veilig werken en Covid-19

Bij het verlenen van zorg zijn er allerlei verschillende scenario’s mogelijk. Zo kan een cliënt geen symptomen hebben, maar wel een besmette huisgenoot hebben. Ook kan de cliënt of de zorgprofessional zelf tot een risicocategorie behoren. Hoe ga je om met al deze verschillende facetten? In de handreiking over veilig werken staat een praktische stroomschema dat je kunt volgen om snel in te zien hoe je als zorgmedewerker omgaat met verschillende situaties.

Bekijk de Handreiking Veilig werken i.v.m. Covid-19 (PDF)

Over de initiatiefnemers van de handreikingen

De handreiking over persoonlijke beschermingsmiddelen is initiatief van V&VN en tot stand gekomen in samenwerking met de IGJ, het RIVM/LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding), ActiZ, ZorgthuisNL en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De handreiking over veilig werken i.v.m. covid-19 is samengesteld door vier vakbonden: de FNV, de CNV, de FBZ en NU91.

Nieuws

14-09-2020

 

Behoefte aan inzicht in je loopbaanmogelijkheden in de zorg? De Week van de Loopbaan, dit jaar de week van 14 september, is een goede aanleiding om je erin te verdiepen. De Zorginspirator helpt je daarbij. Er is meer mogelijk dan je denkt.

 

 

02-07-2020

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT hebben besloten dat de functiegerichte opleidingen vanaf het schooljaar 2020-2021 gefaseerd worden afgebouwd. Deze opleidingen worden volledig vervangen door een flexibel opleidingssysteem gebaseerd op leereenheden. Het nieuwe systeem maakt het voor zowel zij-instromers als doorstromers eenvoudiger om snel de juiste kwalificatie te behalen.

26-06-2020

Het zorgplan is voor zorgmedewerkers in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze hebben met name twijfels over nut, noodzaak, kwaliteit en efficiëntie van de verslaglegging. Dat staat in de eindrapportage van het project 'Meer tijd voor zorg', die eind maart verscheen.