Helpenden: denk mee over het nieuwe beroepscompetentieprofiel!

Bent u helpende of helpende plus en wilt u meedenken over de herziening van het beroepscompetentieprofiel, meld u dan nu aan!

De afgelopen jaren is de zorg in Nederland veranderd. We kijken op een andere manier naar gezondheid en functioneren. Mensen die zorg nodig hebben, blijven steeds langer thuis wonen. Daarnaast hebben technologische ontwikkelingen invloed op de zorg. Ook worden er helpenden met een ‘plus’ ingezet. Door al deze veranderingen is het beroep van de helpenden (zorgverleners op niveau 2) veranderd. De oude beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de helpende past niet meer bij de huidige situatie, vandaar dat het beroepscompetentieprofiel wordt vernieuwd.

Graag willen wij het nieuwe beroepscompetentieprofiel met helpenden (zorgverleners op niveau 2 en 2+)  bespreken. We gaan dan samen met u na of de inhoud goed aansluit bij uw huidige en toekomstige beroep. De volgende bijeenkomst is hiervoor gepland:

  • Donderdag 17 januari 2019 van 13.30 uur tot 16.00 uur in Utrecht (CNV, tiberdreef 4)

Wilt u meedenken over de invulling en toekomst van uw beroep, meld u dan nu aan! De inschrijving staat open tot en met donderdag 10 januari 2019. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar info@aovvt.nl. Wilt u hierbij vermelden welke functie u binnen uw organisatie heeft ?

U ontvangt minimaal een week voor de bijeenkomst de agenda en bijbehorende stukken.

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.