Informatiebijeenkomst vernieuwingen branche erkende VVT opleidingen

Woensdag 23 oktober 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwingen van de branche erkende VVT opleidingen in Utrecht. A&O VVT en College Zorg Opleidingen nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

logo CZO

Wat is nieuw?

  • Nieuwe opleidingseisen zijn ontwikkeld voor de opleidingen evv, gvp en grz;
  • Twee nieuwe opleidingen volgen in het voorjaar; de gespecialiseerd verzorgene somatiek en –geronto psychiatrie;
  • Vanaf januari 2020 is een vernieuwde erkenningssystematiek beschikbaar;
  • Registratie van studenten en een landelijk erkend diploma.

Wat deze ontwikkelingen voor u als opleider en werkveld betekenen leggen wij graag aan u uit op woensdag 23 oktober 2019. U bent welkom van 10.00 tot 12.00 uur op de Oudlaan 4 in Utrecht, zaal 4.6 bij ACTIZ.

Aanmelden

Wenst u bij de bijeenkomst aanwezig te zijn? Meld u dan aan door te mailen naar Pepita van der Hoogte: p.vanderhoogte@czo.nl. Wij vragen u hierbij uw naam, organisatie en functie door te geven.

Nieuws

13-01-2020

Met trots presenteert A+O VVT deze maand een geheel vernieuwde en gebruiksvriendelijke Arbocatalogus VVT. In deze versie worden teams én medewerkers met praktische tips gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met gezond en veilig werken.

07-11-2019

Van 2 tot en met 20 december 2019 kunnen zorg- en welzijnsorganisaties nieuwe subsidies aanvragen voor om- of bijscholing van medewerkers. Het ministerie van VWS stelt 130 miljoen euro beschikbaar voor dit vierde tijdvak van het SectorplanPlus.

16-10-2019

ActiZ en A+O VVT werken samen met hun leden, de ministeries en het onderwijs hard om het beroepsonderwijs beter op maat te maken voor huidige en toekomstige medewerkers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om meer flexibel te kunnen opleiden naast de gewone BBL opleiding, zijn er  leereenheden gemaakt. In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden. Ofwel: als een (toekomstige) medewerker een leereenheid heeft afgerond, wordt dit overal geaccepteerd, bij opleiders en werkgevers.