Actuele arbeidsmarktinformatie over ontwikkelingen in de VVT

Benieuwd naar hoe het staat met werkdruk, agressie en verzuim in de branche? Wil je een overzicht van de in- en uitstroom op de arbeidsmarkt? Of meer weten over de mogelijkheden die technologie en domotica bieden om praktische problemen op te lossen? Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) biedt een actueel overzicht van de arbeidsmarktontwikkelingen in 2019 in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

Er is een infographic beschikbaar voor de branche verpleging en verzorging en een infographic voor de thuiszorg. De infographics geven de stand van zaken weer op de thema’s arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica. Verder is er voor beide branches een visual gemaakt met kerncijfers en de uitkomsten van het AZW werkgevers- en werknemerspanel.

Redenen voor vertrek werknemers

Uit de infographics en de visuals blijkt dat 67% van de werkgevers moeilijk vervulbare vacatures heeft. 86% van de werknemers in de thuiszorg zegt inhoudelijk leuk werk te hebben en 87% is (zeer) tevreden over het werk. In de verpleging en verzorging vindt 91% het werk inhoudelijk leuk en is 76% (zeer) tevreden. Iets meer dan 20 procent van alle werknemers in de 12 maanden voor het onderzoek actie ondernomen om ander werk te zoeken en 36% heeft de wens om binnen 5 jaar te vertrekken.

Agressie

Als redenen voor vertrek noemen werknemers ontevredenheid over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, maar ook externe en interne agressie. In de VVT blijkt gemiddeld wel minder interne en externe agressie voor te komen dan in de sector Zorg en Welzijn als geheel. Om interne agressie (door collega’s en leidinggevenden) tegen te gaan, kan het bijvoorbeeld helpen een vertrouwenspersoon aan te stellen. Om externe agressie (door patiënten en familieleden) tegen te gaan, maken werkgevers in de thuiszorg onder meer afspraken met cliënten en organiseren werkgevers in de verpleging en verzorging bijvoorbeeld trainingen voor medewerkers.

Werkdruk

Het lichamelijk zware werk blijkt de belangrijkste oorzaak van het verzuim onder werknemers in de branche VVT. Werkdruk is de tweede oorzaak. 29% van de werknemers in de thuiszorg en 30% van de werknemers in de verpleging en verzorging noemt dat als reden voor het verzuim. 37% van de werknemers in de thuiszorg en 50% van de werknemers in de verpleging en verzorging vindt de werkdruk (veel) te hoog.

De genoemde oorzaken voor de ervaren werkdruk zijn heel divers. Ze variëren van de organisatie van het werk (in de thuiszorg) tot het gevoel te weinig tijd te hebben voor cliënten (in de verpleging en verzorging). Werkgevers proberen werkdruk tegen te gaan door het bespreekbaar te maken, door werkprocessen efficiënter te regelen en meer personeel aan te trekken.

Resultaten veldarena

Behalve de infographic en de visual met kerncijfers is er voor zowel de thuiszorg als voor de verpleging en verzorging een korte rapportage beschikbaar met de resultaten uit de uitgevoerde veldarena. Tijdens deze veldarena gingen werkgevers, en werknemers van de branche met de onderzoekers én met elkaar in gesprek over de thema’s arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica.

Bekijk de arbeidsmarktinformatie verpleging en verzorging en arbeidsmarktinformatie thuiszorg 2019 op de site van AZW.