A+O VVT staat garant voor kosten Regeling Vervroegd Uittreden bij faillissement

Stichting A+O VVT heeft van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie ontvangen in het kader van de subsidie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Een deel van deze subsidie is bedoeld om een financiële bijdrage te geven aan werkgevers die kosten hebben aan de Regeling Vervroegd Uittreden. Wat gebeurt er als een werkgever deze kosten niet meer kan betalen?

In situaties waarbij de werkgever niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, kan A+O VVT garant staan. In dat geval betaalt A+O VVT de nog lopende uitkeringen. De garantstelling geldt voor alle ex-medewerkers die gebruikmaken van RVU in de VVT. In bijgaande Regeling Garantstelling A+O VVT bij betalingsonmacht of faillissement werkgever Regeling Vervroegd Uittreden staat wat u moet weten over de voorwaarden en hoe u het aanvraagt.

Meer informatie

Toch nog vragen? Mail dan gerust naar  rvu-vvt@caop.nl. Wij helpen u graag.

Bekijk de regeling