AZW kwartaalupdate: aantal zzp’ers in de VVT sector stijgt

AZW StatLine, de databank van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, geeft meer inzicht in de arbeidsmarktcijfers van de sector Zorg en Welzijn. De nieuwe kwartaalupdate met de laatste data over het 3e kwartaal van 2022 staat nu online. Wat vooral opvalt is dat het aantal zzp’ers in zorg en welzijn, waaronder ook de VVT sector, is gestegen.

Niet alleen in de verpleging, verzorging en thuiszorg groeit het aantal zzp’ers. Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen en gezondheidscentra, de gehandicaptenzorg, de kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk nam het aantal zzp’ers toe. De umc’s, ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg ervoeren minder groei: daar bleef het aantal zzp’ers gelijk. In totaal steeg het aantal zzp’ers in 2022 met 16%.

Waarom zijn er steeds meer zzp’ers?

In het voorjaar van 2023 wordt in het AZW-programma voor het eerst een onderzoek uitgevoerd onder deze groeiende groep. Hiervoor wordt een panel van zzp’ers ontwikkeld die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn. Dit onderzoek moet meer inzicht gaan geven in de motieven van zzp’ers om als zelfstandige aan de slag te gaan en wat hun precieze beroep is. Ook besteedt AZW aandacht aan de opleidingsachtergrond en de werkbeleving van zzp’ers om een totaalplaatje te kunnen schetsen. De uitkomsten van dit panelonderzoek wordt verwacht in het najaar van 2023.

Lees de hele 3e kwartaalupdate

De AZW kwartaalupdate geeft nog veel meer inzichten. Bijvoorbeeld over de in- en uitstroom in de sector zorg en welzijn. In het derde kwartaal van 2022 nam de instroom met 6 procent toe ten opzichte van 2021 en kwam hiermee uit op 169.000 nieuwe instromers. Aan de andere kant nam de uitstroom in dezelfde periode ook sterker toe. Maar liefst 19 procent meer medewerkers stroomden uit de sector ten opzichte van 2021: een omvang van 157.000 mensen.

Meer resultaten inzien? Lees de hele 3e kwartaalupdate van 2022