Campagne Fysieke belasting Inspectie SZW van start

Het onderwerp ‘Fysieke belasting’ blijft een punt van aandacht in de verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). De Inspectie SZW start daarom een campagne om fysieke belasting hoger op de agenda van instellingen te krijgen. Zij heeft voor de campagne input gekregen van sociale partners in de VVT (ActiZ, ZorgthuisNL, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn,  FBZ en NU’91). Ook zal de Inspectie bij diverse verpleeghuizen inspecties uitvoeren.

Vier zorginstellingen laten het goede voorbeeld zien

In de campagne brengt de Inspectie SZW de lessen van vier goede praktijkvoorbeelden samen op haar website. Deze werkgevers laten zien hoe zij fysieke belasting samen met hun medewerkers oppakken om ze fit, gemotiveerd, sterk en aan het werk te houden. De verhalen van Envida, Severinus, Philadelphia en Driezorg zijn te lezen op www.inspectieszw.nl/fysiekebelasting .

Fysieke belasting blijft een issue

Uit de landelijke monitoring in de VVT (A+O VVT, 2015) blijkt dat het beleid om fysieke belasting aan te pakken effectief is: de blootstelling van zorgverleners aan fysieke overbelasting is systematisch gedaald, al is in de laatste monitoring sprake van een stabilisatie en op enkele punten een toename van de problematiek. Recentelijk stijgt bovendien het verzuim en klachten aan het bewegingsapparaat zijn hiervan een belangrijke oorzaak.

Elke werkgever kan checken of het beleid fysieke belasting op orde is met de door A+O VVT ontwikkelde BeleidsSpiegel VVT. Investeren in beleid om fysieke overbelasting te voorkomen is belangrijk. Dat laten deze goede voorbeelden uit de praktijk zien. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

Beleidsspiegel VVT en andere instrumenten

De door A+O VVT ontwikkelde Beleidsspiegel VVT brengt het beleid fysieke belasting op organisatieniveau in kaart. Daarnaast vindt u ook instrumenten op de Arbocatalogus om de mate van blootstelling aan lichamelijke overbelasting te meten. De TilThermometer voor cliëntgebonden handelingen, de RisicoRadar voor niet cliënt gebonden handelingen, de KraamRadar voor de kraamzorg en de HZ-meter voor de huishoudelijke zorg. Bekijk hier de diverse instrumenten.

Meet-Ups Fysieke Belasting

Het arbeidsmarktfonds A+O VVT heeft vanwege de ontwikkelingen eerder dit jaar drie Meet-Ups Fysieke Belasting georganiseerd. Deze Meet-Ups waren goedbezocht met bijna 200 deelnemers. Het onderwerp staat op de agenda bij veel instellingen. Toch blijft het een punt van aandacht. Mocht u interesse hebben in de kennis die is gedeeld op de Meet-Ups stuur dan een mail naar info@aovvt.nl