Campagne ‘Hoe TOP werk jij?’: lichamelijke belasting voorkomen

Rug, arm, nek, schouder, knie of heup: veel mensen hebben er last van doordat ze in hun werk te zwaar tillen, veel bukken of steeds dezelfde bewegingen maken. Eind oktober startte de landelijke campagne ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’ Wat betekent dat voor jou als VVT-medewerker?

In Nederland heeft bijna een half miljoen mensen lichamelijke aandoeningen als gevolg van een te hoge lichamelijke belasting tijdens het werk. Dat betekent persoonlijk leed, uitval en arbeidsongeschiktheid en ook hoge kosten voor werkgevers en de maatschappij. Om dat te voorkomen of te verminderen startten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) eind oktober de landelijke campagne ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!‘ De campagne richt zich zowel op medewerkers als op leidinggevenden

TOP: technisch, organisatorisch en persoonsgebonden

TOP staat voor de technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen om lichamelijke (over-)belasting te voorkomen. De TOP-strategie bestaat uit:

  • Technische maatregelen: machines en hulpmiddelen gebruiken om de lichamelijke belasting te verminderen.
  • Organisatorische maatregelen, zoals meer afwisseling in het werk.
  • Persoonlijke maatregelen, zoals aanpassing van de fysieke werkhouding.

Zelftest lichamelijke belasting

Wil je weten of jouw lichaam verkeerd belast wordt door je werk? Een online test brengt de risico’s in 5 minuten in kaart voor je. Ook krijg je advies en informatie hoe je die risico’s aan kunt pakken.

Doe de test.

Toolbox

De campagne voorziet in voorlichtingsactiviteiten aan werkgevers en brancheorganisaties. Ook is er  een online toolbox met gratis hulpmiddelen en instrumenten om gericht te kijken naar lichamelijke belasting door het werk. In de toolbox staan bekende hulpmiddelen als de TilThermometer, maar ook minder bekende als de app Bewust Belast. Met die app krijg je als medewerker inzicht in fysieke knelpunten die jouw werk met zich meebrengt en leer je hoe je daar verbeteringen in aan kunt brengen.

Tips voor VVT-medewerkers

Tips specifiek voor VVT-medewerkers om lichamelijke belasting te voorkomen, vind je in de arbocatalogus VVT.