De CAO VVT 2021 is algemeen verbindend verklaard

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 15 november 2021 het besluit genomen tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg- Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d.  18 november 2021 en treedt in werking op 19 november 2021. De avv loopt tot 1 januari 2022 en vervalt dan van rechtswege. Er wordt gewerkt aan een nieuwe, gemoderniseerde CAO VVT die in 2022 van kracht zal worden.

Het avv-besluit betekent dat alle werkgevers in de VVT-sector, dus ook werkgevers die niet zijn aangesloten bij de brancheorganisaties ActiZ of Zorgthuisnl, de cao VVT vanaf deze datum moeten toepassen.