De jaarrapportages van YouChooz en Zorginspirator zijn beschikbaar

YouChooz en de Zorginspirator hebben hun jaarrapportages van 2022 uitgebracht. YouChooz is een voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in de zorg, en deels eigendom van A+O VVT. Zorginspirator is een objectief en onafhankelijk platform dat zorgprofessionals ondersteunt bij hun loopbaan in de zorg. Dit initiatief komt vanuit de arbeidsmarktfondsen van de verschillende zorgbranches, waaronder A+O VVT.

YouChooz in 2022

In 2022 zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd aan de website van YouChooz. Zo hebben diverse werkzaamheden ervoor gezorgd dat de prestaties zowel op mobiel, als op desktop verbeterd zijn ten opzichte van 2021. Daarnaast heeft SEO optimalisatie ook zijn vruchten afgeworpen. YouChooz staat momenteel in Google bij 196 zoekwoorden op de eerste positie. Aanvullend werd het aantal Google Ads campagnes uitgebreid van twee naar zeven. Dit heeft geleid tot bijna 13 miljoen impressies.

Verder is verouderde content up tot date gebracht, werd er een video pagina gelanceerd en ging er een doelgroep pagina voor scholieren live. Eind 2022 werd er afscheid genomen van de nieuwsbrief. Social media sluit beter aan bij de doelgroep, dus er is besloten om daar meer aandacht aan te besteden. Zo is er in het vierde kwartaal van 2022 een pilot gestart op TikTok. Wat dit heeft opgeleverd en alle andere resultaten, campagnes en de plannen voor 2023 lees je in de jaarrapportage.

Bekijk de jaarrapportage van YouChooz.

Zorginspirator in 2022

In 2022 is er bij Zorginspirator geïnvesteerd in het beter herkennen en begeleiden van de bezoekers. Zo werd de look and feel aangepast voor een warmer en persoonlijker ontvangst en kwamen er speciale ontvangstpagina’s voor campagnes. Het is nog kort dag, maar de cijfers lijken voorzichtig te wijzen op een toegenomen kwaliteit van bezoeken. Ook het gemiddelde aantal bezochte pagina’s is in 2022 toegenomen. Van 4 in 2021, naar bijna 5,5 in 2022.

Verder valt op dat het aantal bezoekers sterk is toegenomen. Zorginspirator mocht in 2022 ruim 35% meer bezoekers verwelkomen dan in 2021. 80% deed dat via een mobiel apparaat zoals hun smartphone. Ook het aantal bezoekers dat een account aanmaakt is toegenomen. Inmiddels zijn er 2980 gebruikers met een Zorginspirator account. Bij 69% van hen is terugkerend gebruik te zien. Wat zij bij hun terugkerend bezoek doen en andere resultaten lees je in de jaarrapportage.

Bekijk de jaarrapportage van Zorginspirator.