De staat van de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2023 – Sectoranalyse

Hoe ziet de arbeidsmarkt er momenteel uit in onze sector? AZW heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, inclusief alle subbranches. Download hem hieronder!

Uitgelichte uitkomsten

  • In de sector zorg en welzijn (inclusief kinderopvang) zijn in het vierde kwartaal van 2022 in totaal 1,56 miljoen mensen werkzaam. Van deze groep zijn 1,44 miljoen mensen werkzaam als werknemers in loondienst. Daarnaast zijn er ongeveer 129.000 mensen werkzaam als zelfstandige.
  • De verwachting is dat de werkgelegenheid tot en met 2032 met ongeveer 11% zal toenemen onder het scenario Nieuwbeleid.
  • 46% van de werknemers vindt de werkdruk (veel) te hoog. De werkdruk ontstaat vooral door de hoeveelheid werk en door hectische omstandigheden.

Over AZW en de sector- en brancheanalyses

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) is erop gericht om partijen in zorg en welzijn te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

In 2021 voerde AZW-programma in samenwerking met PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) uitgebreide analyses uit voor alle sectoren binnen Zorg en Welzijn. Deze analyses dienden als de grondslag voor de ontwikkeling van activiteitenplannen door cao-tafels en fondsen in Zorg en Welzijn. Deze plannen waren specifiek gericht op het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het faciliteren van eerder uittreden.

Meerdere branches hebben in juni 2023 om een update gevraagd van deze brancheanalyse. Daarom is voor deze branches een update gemaakt van de brancheanalyse met een nieuwe naam: ‘De Staat van de arbeidsmarkt’.

Download de sectoranalyse hier