Eerste aanvraagperiode bijdrage RVU-VVT gesloten

De eerste aanvraagperiode voor de bijdrage RVU-VVT is op 31 mei gesloten. Van 160 organisaties is een aanvraag ontvangen om in aanmerking te komen voor de financiële bijdrage RVU-VVT. Hierbij is het subsidiebedrag voor de eerste aanvraagperiode overschreden. Dit betekent dat niet alle aanvragen kunnen worden toegekend.

Alle organisaties die een aanvraag hebben ingediend, hebben daarover inmiddels bericht ontvangen. Organisaties waarvan de aanvraag is goedgekeurd hebben tot uiterlijk 10 juli 2023 de tijd om de gegevens per deelnemer aan te leveren in de portal. Om welke gegevens het gaat, kun je vinden in de Regeling Bijdrage RVU-VVT.

Tweede aanvraagperiode RVU-VVT

Organisaties die niet in aanmerking zijn gekomen voor de bijdrage in deze aanvraagperiode, worden automatisch doorgezet naar aanvraagperiode 2. Deze periode loopt van 1 juni 2023 t/m 31 december 2023. Ook als je nog geen aanvraag hebt ingediend, kun je dit via de RVU portal alsnog doen voor de tweede periode.

Over de bijdrage RVU-VVT

Heb jij als werkgever bovengemiddeld veel deelnemers of relatief hoge kosten per deelnemer aan de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)? Dan kun je nu bij Stichting A+O VVT een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Stichting A+O VVT heeft namelijk subsidie gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Een deel van deze subsidie wordt ingezet om een financiële bijdrage te geven aan werkgevers voor de uitvoering van de RVU. Kijk voor meer informatie en hoe je deze bijdrage kan aanvragen op www.aovvt.nl/rvu-vvt