Factsheets werknemers- en werkgeversenquêtes zorg en welzijn

Twee keer per jaar worden vanuit het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) ongeveer 1.500 werkgevers en 30.000 werknemers in de sector zorg en welzijn verzocht vragen te beantwoorden over ‘werken in zorg en welzijn’. De resultaten van de meting van mei en juni 2021 zijn bekend.

Onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde komen zijn onder andere arbeidskenmerken, scholing & vaardigheden en gezond & veilig werken. De meting die in mei en juni 2021 is uitgevoerd, is de vierde meting van de werknemersenquête. De eerste twee metingen vonden plaats in 2019, de derde in 2020. Vanwege COVID-19 is de meting in mei en juni 2020 niet door gegaan.

De resultaten zijn weergegeven in factsheets: