Functiegerichte opleidingen VVT maken plaats voor opleidingen op maat

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT hebben besloten dat de functiegerichte opleidingen vanaf het schooljaar 2020-2021 gefaseerd worden afgebouwd. Deze opleidingen worden volledig vervangen door een flexibel opleidingssysteem gebaseerd op leereenheden. Het nieuwe systeem maakt het voor zowel zij-instromers als doorstromers eenvoudiger om snel de juiste kwalificatie te behalen.

Waarom verdwijnen de functiegerichte opleidingen?

De functiegerichte opleidingen bestaan naast de mbo-opleidingen voor de zorg en leiden op voor een specifieke functie in de VVT. Ze zijn ontstaan om medewerkers op een laagdrempelige en verkorte manier te kwalificeren voor een baan in de (thuis)zorg. Deze opleidingen zijn sinds 2011 niet meer geactualiseerd. Daar komt bij dat A+O VVT samen met de Stichting Arbeidsmarktfonds Gehandicaptenzorg (StAG) in 2017 heeft besloten een nieuw, toekomstgericht opleidingssysteem in te voeren, gebaseerd op leereenheden. Omdat het niet wenselijk is twee verschillende opleidingssystemen naast elkaar te hebben, is nu besloten de functiegerichte opleidingen gefaseerd af te bouwen.

Wat betekent de gefaseerde afbouw in de praktijk?

Op dit moment worden er nog drie functiegerichte opleidingen voor de VVT actief aangeboden:

  • Thuishulp A
  • Verzorgende C
  • Verzorgende D

Deze opleidingen worden tot en met het schooljaar 2021-2022 erkend. Vanaf 1 augustus 2022 vervalt de CZO-erkenning voor alle opleiders van de functiegerichte opleidingen. Het is nog tot en met 31 juli 2022 mogelijk een erkend branchediploma te behalen door een van deze opleidingen af te ronden. Vanaf het schooljaar 2020-2021 worden leereenheden ontwikkeld en aangeboden ter vervanging van de genoemde brancheopleidingen. Vanaf het schooljaar 2022-2023 houden de functiegerichte opleidingen op te bestaan en worden alleen nog de leereenheden aangeboden.

Opleiden op maat via leereenheden

In het nieuwe opleidingssysteem zijn er geen standaard opleidingen meer, maar leerroutes die samengesteld kunnen worden uit leereenheden. De leereenheden zijn gedeeltes uit de reguliere mbo-zorgopleidingen. Na het afronden van een leereenheid heeft een medewerker zich gekwalificeerd voor een specifieke taak in de (thuis)zorg en ontvangt hij of zij daarvoor een erkend certificaat. Voor zij-instromers wordt het zo eenvoudiger in de zorg te gaan werken. Zij zijn al snel inzetbaar voor specifieke taken en kunnen daarna steeds bij blijven leren. Voor medewerkers die al langer in de zorg werken, is het nieuwe systeem ook aantrekkelijk. Via de leereenheden kunnen ze eenvoudig doorstromen naar een hogere functie of een functie in een andere sector binnen de zorg.

Meer informatie

Hebt u specifieke vragen over wat dit besluit betekent voor uw opleiding of diploma? Met deze vragen kunt u terecht bij de opleidingsaanbieders. Hebt u algemene vragen over het besluit, dan kunt u contact opnemen met Tim Kind van branchevereniging ActiZ via t.kind@actiz.nl.