‘Hoe Dan?’ nodigt zorgprofessionals uit om in gesprek te gaan over de zorg van morgen

Op maandag 1 mei 2023 is Hoe Dan? gelanceerd. Deze campagne is een initiatief van A+O VVT vanuit het programma Over Morgen, en is bedoeld om het gesprek over de toekomst van de zorg gaande te houden. Met Hoe Dan? jagen werkgevers en vakbonden gezamenlijk én op grote schaal de dialoog met en tussen zorgmedewerkers aan. Om zo samen te kijken naar de uitdagingen in de VVT sector en wat er nodig is om het werk in de zorg anders te organiseren.

Echt verandering begint namelijk bij de zorgmedewerkers. Zij zien in de zorg voor hun cliënten dagelijks dingen die anders of slimmer kunnen. Het is uiteraard niet hun verantwoordelijkheid om de grote problemen op te lossen, maar hun ideeën en ervaring kunnen daar wel bij helpen. Met Hoe Dan? worden zij gemotiveerd om deze kennis te delen, zodat we met elkaar oplossingen kunnen vinden die het werk net even eenvoudiger maken.

Hoe Dan? brengt het dialoog op gang

Om dit gesprek op gang te helpen is er de Hoe Dan?-toolkit. Hierin vinden zorgorganisaties hulpmiddelen om het gesprek over de zorg van morgen met hun medewerkers aan te gaan. Zo vind je in de toolkit bijvoorbeeld een kletspot, scheurmuur en gesprekskaarten. Hiermee worden medewerkers aan de hand van prikkelende vragen, stellingen, dilemma’s en opdrachten uitgedaagd om na te denken over hun eigen werk, de huidige situatie en de toekomst. Deze middelen zijn een aanzet voor een goed gesprek en helpen om de kennis van medewerkers om te zetten tot concrete acties voor organisaties.

Aan de slag met Hoe Dan?

Hoe Dan? is nu live. Ga naar hoedan.nl voor meer informatie over deze campagne of om de verschillende campagnemiddelen uit de toolkit te bestellen/downloaden. Hoe dan? is onderdeel van het programma Over Morgen. Een initiatief van A+O VVT met steun van het Ministerie SZW.