Hoe gaat het met de tekorten in de VVT? Bekijk de nieuwste arbeidsmarktprognose

Het onderzoeksprogramma arbeidsmarkt zorg & welzijn (AZW) heeft een serie factsheets naar buiten gebracht over de tekorten op de arbeidsmarkt in de verschillende branches. Deze zijn gebaseerd op de nieuwe prognose uit het prognosemodel en laten precies zien hoe het ervoor staat met de personeelstekorten en de in- en uitstroom. In totaal zijn er twaalf factsheets, waarvan er twee gericht zijn op de thuiszorg, verpleging en verzorging.

Groeiende arbeidstekorten in de VVT

Volgens de prognose gaat het personeelstekort in de aankomende jaren alleen nog maar toenemen. De verwachting is dat het personeelsaanbod wel gaat stijgen, maar dat dit minder snel gaat dan de toenemende arbeidsvraag. Uit de prognose blijkt dat het personeelstekort in de VVT in 2032 bijna drie keer zo groot is als dat nu het geval is.

Bekijk de factsheet verpleging en verzorging

Bekijk de factsheet thuiszorg

Over de prognose

Deze prognose is op basis van het scenario NieuwBeleid. Dit is een scenario waarin wordt gerekend op basis van relevante (voorgenomen) beleidsmaatregelen, demografische ontwikkelingen, verwachtingen over de economische ontwikkelingen en de vraag naar en het aanbod van personeel in Nederland. Meer over deze prognose en de factsheets voor de andere branches in de zorg & welzijn vind je op de website van AZW.