Huidige cao VVT verlengd tot 31 december 2021

Op 23 juni hebben de werkgeversverenigingen en werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord bereikt over de verlenging van de cao voor de Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. De belangrijkste punten uit de cao zijn onder andere de regeling over eerder stoppen met werken en de nieuwe spaarverlofregeling: het BalansBudget. De huidige salarisafspraken blijven gelden.

De afgelopen periode zijn de werkgeversverenigingen Actiz, Zorgthuisnl en de werknemersorganisaties, waaronder CNV Zorg en welzijn met elkaar in gesprek gegaan over de verlenging van de cao. De gemaakte afspraken gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van werkgevers-en werknemersorganisaties.

De huidige cao voor de VVT loopt af per 31 augustus, de verlengde cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. De afspraken in de huidige cao over de verhoging van het salaris met 3 procent vanaf 1 juli dit jaar, blijven geldig.

Stoppen met werken na 45 jaar

Vanaf 1 september kunnen zorgmedewerkers, voor wie langer doorwerken zwaar valt, na 45 jaar stoppen met werken. De regeling geldt voor mensen die onder de cao VVT vallen, minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn hebben gewerkt. Werknemers ontvangen een maandelijkse uitkering via hun werkgever om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen.

Nieuwe regeling voor verlofsparen: het BalansBudget

Het BalansBudget is een nieuwe regeling voor verlofsparen. In de cao is afgesproken dat verpleegkundigen in de VVT vanaf 1 september maximaal 100 weken kunnen sparen (naar rato) om tijdelijk niet of minder te werken. Met het BalansBudget kunnen medewerkers van alle leeftijden op elk moment van de loopbaan tijd sparen om tijdelijk, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het eind van de carrière. Deze regeling bevordert de duurzame ontwikkeling van medewerkers.

Onderhandelaarsakkoord

Download het onderhandelaarsakkoord VVT 2021 hier.