Informatie vergaren in het AZW-clubhuis

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) gaat de komende vijf jaar door, maar wel met een nieuwe opzet. Het programma stimuleert het data-gedreven werken aan de arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. En dat doet AZW voor, door én met elkaar in het AZW Clubhuis.

De arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn zijn complex. Goede en duidelijke informatie over de arbeidsmarkt is dus van belang. Daarom gaat het AZW-programma minder onderzoek doen en zich meer richten op het delen van beschikbare kennis en data over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

Van data naar informatie

Het AZW Clubhuis voorziet beleidsadviseurs en beslissers van hapklare kennis en informatie zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Dat doet AZW door het delen goede analyses, prognoses en bijeenkomsten. Het programma gaat dus van data naar informatie. En dat is een waardevolle toevoeging, vindt ook Cees de Wildt, bestuurslid van stichting A+O VVT. ‘De scenario’s en prognoses van AZW zorgen ervoor dat we veel proactiever kunnen handelen. Door de nieuwe ambities van AZW worden we nog meer gestimuleerd om de data ook echt te gebruiken.’

Ivo Zuidervaart, programmamanager van AZW kijkt uit naar de komende jaren. ‘Er is al veel bekend over de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, de komende jaren gaan wij alles doen om die kennis maximaal te ontsluiten voor onze doelgroep’ vertelt hij. Ook Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, ziet mogelijkheden in de nieuwe koers. ‘Het is voor ons belangrijk om te weten welke informatie nodig is, zodat we daar ons aanbod op kunnen aanpassen.’

Het AZW-programma

Het AZW-programma richt zich op de knelpunten in de arbeidsmarkt. In het programma werken arbeidsmarktfondsen in Zorg en Welzijn en het ministerie van VWS al meer dan 25 jaar samen om partijen in de sector Zorg en Welzijn betrouwbare, onafhankelijke informatie te bieden over de arbeidsmarkt, zowel landelijk als regionaal en per branche.

Lees alles over de nieuwe koers van AZW.