Jaaroverzicht 2021

In 2021 droeg A+O VVT bij aan diverse projecten. De projecten zijn onderverdeeld in de vier programmalijnen van het fonds: Werk en Scholing, Op de werkvloer, Hoe ziet het werk eruit en De cao.
De onderstaande infographic biedt een overzicht van de activiteiten van het fonds in 2021.

De jaarrekening 2021 kan worden opgevraagd door een mail te sturen naar info@aovvt.nl.