Jaarplan A+O VVT 2021

De werking van de arbeidsmarkt in de VVT-branche op landelijk niveau verbeteren en bevorderen. Dát is het doel van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (A+O VVT).

Voor de VVT-branche willen we bereiken dat er nu en in de toekomst voldoende medewerkers werken, dat ze competent en vakbekwaam zijn en dat ze het werk aantrekkelijk genoeg vinden om in de branche te blijven werken. Werknemers- en werkgeversorganisaties werken in de stichting samen en organiseren projecten en activiteiten om dat doel te bereiken.

De activiteiten van A+O VVT zijn onderverdeeld in vier programmalijnen:

  • Werk en scholing
  • Op de werkvloer
  • De cao
  • VVT als mooie branche om in te werken

Bekijk het jaarplan A+O VVT 2021 voor een overzicht van de activiteiten waar het fonds dit jaar aan bijdraagt.