Kerncijfers juni 2021: uitslag enquête onder VVT-medewerkers

Ruim 81% van de medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) is (zeer) tevreden over hun werk en een nog grotere groep vindt dat hij of zij zinvol werk doet. Toch is er ruimte voor verbetering, want onder andere het verzuim binnen de sector blijft een aandachtspunt. Dat zijn enkele uitkomsten van de kerncijfers die in juni zijn gepresenteerd. De cijfers zijn gebaseerd op medewerkersenquêtes in november/december 2020.

Thuiszorg

Van de 136.200 medewerkers in de thuiszorg vindt 88% dat hij of zij inhoudelijk leuk werk doet en 70% voelt zich gewaardeerd door de leidinggevende. Ten opzichte van 2019 zijn dit positieve ontwikkelingen. Ook de werkdruk is in vergelijking met het voorgaande jaar gedaald tot 29%. Werkgevers bestrijden de werkdruk vooral door het aanpassen van de werktijden en roosters, het inzetten van extra personeel en het bespreekbaar maken van de werkdruk. Het verzuim is in 2020 wel licht gestegen en minder medewerkers hebben scholing gevolgd.

Verpleging en verzorging

Het grootste deel (89%) van de medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen vindt dat hij of zij zinvol werk doet en 78% vindt de sfeer op de afdeling en binnen het team (erg) prettig. Toch blijft ook in deze branche, net als in de thuiszorg, het verzuim onder de medewerkers een aandachtspunt. Ten opzichte van 2019 is het verzuim gestegen tot 8,1%. Ook heeft slechts 28% van de medewerkers voldoende tijd om patiënten voldoende aandacht te geven en heeft 30% het idee dat intimidatie, agressie en geweld door patiënten het afgelopen jaar zijn toegenomen. Volgens medewerkers treffen werkgevers wel verschillende maatregelen tegen agressie en geweld, zoals het bespreekbaar maken in teams, het bieden van opvang en nazorg en het opstellen van gedragsregels.

Benieuwd naar de kerncijfers? Bekijk de infographic van de thuiszorg en de infographic verpleging en verzorging.