Manifest de medewerker op 1: het roer moet om in de VVT

Structureel te hoog ziekteverzuim, te veel medewerkers die als zzp’er verder gaan en steeds langere wachtrijen voor de ouderenzorg. Doorgaan op huidige voet betekent dat een zorginfarct onomkeerbaar is. ActiZ, Zorgthuisnl, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 vinden dat het roer om moet. Daarom hebben zij op 30 november 2022 een manifest ondertekend om de medewerker op 1 te zetten. Dit gebeurde tijdens ‘Over Morgen’; een VVT-conferentie mede mogelijk gemaakt door A+O VVT.

Het manifest moet voor grote verandering gaan zorgen. Het is een oproep aan de overheid en andere betrokken partijen om de VVT-sector aantrekkelijker te maken. Aan de hand van acht punten wordt in het manifest duidelijk gemaakt welke verbeteringen er nodig zijn. De VVT moet een sector zijn waarin het fijn is om te werken. Hiervoor moet de beloning omhoog en de werkdruk omlaag.

Financiële compensatie en verlaging werkdruk

In het manifest wordt een oproep gedaan aan de overheid om meer geld vrij te maken voor de zorg. De salarissen van zorgmedewerkers blijven achter en meer werken loont niet. Medewerkers komen hierdoor in financiële problemen en werken in de VVT wordt minder aantrekkelijk. In het manifest worden, naast een betere beloning, ook andere belangrijke verbeterpunten onder de aandacht gebracht. Zo moet er wat gedaan worden aan de hoge werkdruk. Bijvoorbeeld door het aanpakken van de administratielast. Dan kunnen VVT-medewerkers zich vooral richten op waar ze het beste in zijn, namelijk het verlenen van zorg.

Stabiliteit, respect en waardering voor VVT

Het ‘de medewerker op 1 manifest’ gaat niet alleen over een hogere beloning en minder werkdruk. Het gaat ook om stabiliteit, respect en waardering voor het werk, aandacht voor opleiding, de ruimte om zelf keuzes te maken en werken vanuit vertrouwen. Het manifest sluit dan ook naadloos aan op de cao VVT ‘de werknemer op één’ en waarbij zelfstandigheid en vertrouwen belangrijke uitgangspunten zijn.

Lees het manifest

Benieuwd naar de andere punten en welke verbeteringen nodig zijn om de medewerker op 1 te zetten in de VVT? Bekijk dan het gehele manifest.