Nieuwe beroepscompetentieprofielen voor de verzorgende IG en MBO-verpleegkundige in de VVT

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen in de zorg werden nieuwe beroepscompetentieprofielen geschreven. Deze profielen beschrijven welke competenties medewerkers nodig hebben om hun beroep naar behoren uit te voeren.

In een beroepscompetentieprofiel (BCP) staan de competenties die medewerkers nu en in de nabije toekomst nodig hebben om hun taken goed uit te kunnen voeren. De vergrijzing en het tekort aan medewerkers vraagt om een nieuwe manier van werken. De gevolgen van deze ontwikkelingen werden verwerkt in de geactualiseerde BCP’s.

Onderwijs dat aansluit op beroepspraktijk

De geactualiseerde BCP’s bieden een helder beeld van de beroepsuitoefening in volle breedte. Het beschrijft welke taken een bepaald beroep behelst en welke competenties daarvoor noodzakelijk zijn. Hierom zijn actuele BCP’s een belangrijke schakel bij de ontwikkeling van onderwijs dat aansluit op de beroepspraktijk.

Financiering

De actualisatie van de beroepscompetentieprofielen voor de verzorgende IG en mbo-verpleegkundige in de VVT werd gefinancierd door de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT), in opdracht van het Sociaal Overleg VVT. Bij de actualisatie is de inhoud van de beroepscompetentieprofielen uit 2016 als startpunt genomen.