Nieuwe prognoses beschikbaar: het arbeidsmarkttekort in de VVT loopt verder op

De tekorten op de arbeidsmarkt in alle branches binnen zorg en welzijn lopen de komende tien jaar verder op. Dat blijkt uit de nieuwe prognoses uit het Prognosemodel Zorg en Welzijn. AZW heeft de uitkomsten van deze prognoses voor iedere branche vertaald naar een factsheet. Ontdek hoe de arbeidsmarkt in de branche verzorging, verpleging en thuiszorg eruitziet en download hieronder de factsheets.

Arbeidsmarkttekort loopt de komende 10 jaar verder op

De serie factsheets gebaseerd op de nieuwste prognoses laat precies zien hoe het ervoor staat met personeelstekorten, arbeidsmobiliteit (in- en uitstroom) en vraag en aanbod aan personeel. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt.

Wat valt op voor de branche verzorging en verpleging?

  • Het arbeidsmarkttekort loopt op van 14.200 in 2024 naar 51.900 in 2033.
  • Dit tekort is in de meest recente raming van het prognosemodel in 2032 groter dan het was in de vorige versie.
  • De arbeidsvraag neemt tussen 2023 en 2033 toe met 68.700 werknemers. Het personeelsaanbod stijgt met 27.000. Het resultaat is een toename van het tekort.
  • De verwachting is dat de instroom in de branche verpleging en verzorging eerst iets afneemt en daarna licht toeneemt. De uitstroom neemt tot en met 2033 toe.

Wat valt op voor de branche thuiszorg?

  • Het arbeidsmarkttekort loopt op van 5.600 in 2024 naar 27.400 in 2033.
  • Dit tekort is in de meest recente raming van het prognosemodel in 2032 groter dan het was in de vorige versie.
  • De arbeidsvraag neemt tussen 2023 en 2033 toe bijna 101.400 werknemers. Het personeelsaanbod stijgt met 78.600. Het resultaat is een toename van het tekort.
  • De verwachting is dat de mobiliteit in de thuiszorg de komende jaren toeneemt. We zien zowel de instroom als de uitstroom groeien tot en met 2033.

Over AZW

In het AZW-programma werken arbeidsmarktfondsen in zorg en welzijn en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al sinds 1994 samen om betrouwbare, onafhankelijke informatie te bieden over de arbeidsmarkt. Zo kunnen beleidsadviseurs en bestuurders goede beslissingen nemen, tijdig actuele knelpunten signaleren en anticiperen op toekomstige trends.

Het Prognosemodel zorg en welzijn is in opdracht van AZW ontwikkeld door ABF Research.