Nieuwe richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Het RIVM heeft op 3 november de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aangepast voor onder andere de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en huisartsenzorg. Bij contact met patiënten met (verdenking op) COVID-19 moeten nu altijd beschermingsmiddelen worden gedragen. Daarnaast zijn er nieuwe richtlijnen voor het preventief dragen van een mondneusmasker.

Eerder hoefden zorgverleners alleen van persoonlijke beschermingsmiddelen gebruik te maken als het niet mogelijk was om 1,5 meter afstand te houden. Nu moeten PBM worden gebruikt als een zorgverlener in dezelfde ruimte is als de patiënt met (verdenking op) COVID-19.

Preventief gebruik van mondneuskapje

Een tweede wijziging gaat specifiek over het preventief gebruiken van het mondneusmasker. Het RIVM schrijft het volgende voor:

  • Bij een verhoogde incidentie van COVID-19 in een bepaalde regio (vanaf inschalingsniveau ‘zorgelijk’) moeten zorgmedewerkers in een verpleeghuis en medewerkers in de wijkverpleging preventief een chirurgisch mondneusmasker type II dragen. Het inschalingsniveau ‘zorgelijk’ is op dit moment in heel Nederland van toepassing.
  • De overige instellingen voor langdurige zorg maken per woonunit, afdeling of locatie de keuze voor het preventief dragen van een mondneusmasker. Dit bepalen zij op basis van een risicoafweging met het pdf-document Preventief gebruik mondneusmaskers langdurige zorg.

Overigens is in de richtlijn benoemd dat een zorgmedewerker altijd beredeneert kan afwijken op basis van professionele inzicht en ervaring.

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Onder PBM voor bescherming van de medewerker bij een patiënt met (mogelijk COVID-19) vallen:

  • een chirurgisch mondneusmasker type IIR;
  • oogbescherming (spatbril of face-shield);
  • schort met lange mouwen, spatwaterdicht;
  • wegwerphandschoenen.

Wanneer is (verdenking op) COVID-19 van toepassing?

In de aangepaste richtlijn wordt gesproken over ‘verdenking op corona’. Het RIVM gebruikt hiervoor de volgende definitie:

Er wordt gesproken van een verdenking als de patiënt klachten heeft die passen bij COVID-19 en/of in quarantaine verblijft op basis van een bron- en contactonderzoek of bij terugkeer uit een risicogebied/-land. Bij patiënten die zonder klachten in quarantaine verblijven vanwege een bron- en contactonderzoek of terugkeer uit een risicogebied/-land kunnen oogbescherming en schort eventueel weggelaten worden.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie Richtlijn Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis. Deze richtlijn vervangt de eerdere twee richtlijnen: ‘PBM buiten het ziekenhuis’ en ‘Beleid PBM voor de wijkverpleging’.

 

Bron afbeelding in header en preview bericht: ANP