Onderzoek levert vier speerpunten op voor duurzame inzetbaarheid in de VVT

Zelfleiderschap, gedragsverandering, maatwerk en dialoog zijn vier speerpunten waar de VVT-branche aan kan werken om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Deze speerpunten hangen met elkaar samen en daarom is het goed ze integraal te benaderen. Dat blijkt uit de werksessies Duurzame inzetbaarheid in de VVT’ van werkgeversorganisaties Actiz en BTN en werknemersorganisaties FBZ, CNV en Nu’91. De stichting A+O VVT ondersteunde het onderzoek. 

Hoe kunnen werkgevers én werknemers gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor duurzame inzetbaarheid? In de werksessies Duurzame Inzetbaarheid zochten sociale partners, ondersteund door de stichting A+O VVT, samen met de sector naar concrete activiteiten en projecten om duurzame inzetbaarheid in de VVT te bevorderen. Uit het onderzoek komen vier speerpunten naar voren waar de VVT-branche aan kan werken. Dit zijn zelfleiderschap (de regie over de eigen loopbaan), gedragsverandering, maatwerk en dialoog. Deze vier speerpunten zijn niet los van elkaar te zien. Daarom doen organisaties in de VVT-branche er volgens het onderzoek goed aan om vanuit een integrale benadering te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Zelfleiderschap, gedragsverandering, maatwerk en dialoog

Leidinggevenden in de VVT kunnen medewerkers helpen bij hun zelfleiderschap met tijd voor scholing, keuzevrijheid in de te volgen scholing en meer financiële ruimte. Ook bij gedragsverandering is de steun van leidinggevenden en het team belangrijk, zo blijkt uit het onderzoek. De dialoog is nodig om medewerkers meer te prikkelen en te stimuleren om na te denken over duurzame inzetbaarheid. Door feedback te stimuleren en in gesprekken aandacht te hebben voor duurzame inzetbaarheid kan een organisatie de dialoog bevorderen. Tot slot is maatwerk belangrijk omdat niet elke medewerker in de VVT dezelfde dingen belangrijk vindt. In een individueel gesprek met een medewerker kan een leidinggevende diens behoeften achterhalen.

Verhoogde pensioenleeftijd en duurzame inzetbaarheid

Aanleiding voor het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid is de verhoogde pensioenleeftijd. Volgens de voorspellingen gaan de jongeren van nu met pensioen op hun 72e. Dat betekent veel voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. De stichting A+O VVT gaf eerder de opdracht aan Loyalis om onderzoek te doen naar duurzame inzetbaarheid in de VTT. Het onderzoek van de sociale partners is een vervolg hierop. Er is een quickscan uitgevoerd onder medewerkers in de branche, waaraan 657 respondenten hebben deelgenomen. Ook is in regiosessies met zorgmedewerkers, OR-leden, leidinggevenden en HR-professionals gesproken over duurzame inzetbaarheid in de VVT.

Meer informatie?