Onderzoek tijdspaarfonds: is het meenemen van je verlofuren naar een nieuwe werkgever haalbaar?

Je verlofuren van de ene werkgever in de VVT meenemen naar de andere: hoe fijn zou dat zijn? Op dit moment kun je via het BalansBudget maximaal 100 weken sparen om later op te nemen gedurende je loopbaan (artikel 6.4 cao VVT). Maar als je van baan verandert, kan je die gespaarde uren niet meenemen; op dat moment kun je ze alleen laten uitbetalen. Nog erger is het als je werkgever failliet gaat; dan ben je je gespaarde uren meestal helemaal kwijt. Een tijdspaarfonds kan daar verandering in brengen, maar is dit haalbaar?

Bij een tijdspaarfonds spaar je verlofuren onafhankelijk van je werkgever, meestal in een ‘gezamenlijke pot’. Zo kun je gespaarde verlofuren meenemen naar je nieuwe baan en ben je beschermd bij faillissement. Even tijdelijk minder werken of eerder stoppen met werken? Met verlofsparen kun je je werk-privé balans aanpassen op een manier die het beste bij je past.

Haalbaarheidsonderzoek tijdspaarfonds

In de praktijk komt er veel bij kijken om verlofsparen via een tijdspaarfonds mogelijk te maken. Wie beheert bijvoorbeeld die gezamenlijke pot geld dan? Wie draagt het risico? Hoe ga je om met hoogteverschillen in salaris tussen het moment van sparen en het moment van opnemen?

Om dit uit te zoeken heeft A+O VVT begin dit jaar een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. De belangrijkste conclusie: het is mogelijk! De voorkeur is om het tijdspaarfonds door een stichting te laten uitvoeren, waarbij het mogelijk is om het merendeel van de taken uit te besteden.

De volgende stap

Natuurlijk zijn er eisen en voorkeuren verbonden aan de vormgeving van een tijdspaarfonds. Daarom is de volgende stap de ontwerpfase. Hiervoor laat A+O VVT nu onderzoeken hoe het tijdspaarfonds eruit zou moeten komen te zien. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de doelmatigheid, de kosten van uitvoering en inventarisatie van de wensen en het gebruik van andere sectoren. Het uiteindelijke doel is dat medewerkers de gespaarde verlofuren mee kunnen nemen wanneer zij overstappen naar een andere werkgever binnen de sector (en wellicht op termijn ook buiten de sector).