Oproep: hoe kunnen we agressie en ongewenst gedrag binnen de VVT-sector tegengaan?

Het afgelopen jaar is binnen de VVT-sector zowel de omvang, als de ernst van agressie en ongewenst gedrag toegenomen. A+O VVT wil in kaart brengen hoe het thema wordt opgepakt en wat er gedaan wordt om ongewenst gedrag en agressie tegen te gaan. En daarbij is jouw hulp nodig.

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en PGGM&CO heeft Ipsos in 2021 onderzoek gedaan naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer. Hieruit blijkt dat 74% van de medewerkers binnen de VVT-sector te maken heeft gehad met agressie en ongewenst gedrag door patiënten/cliënten. 43% heeft met agressie en ongewenst gedrag door familie, vrienden of bezoekers van patiënten/cliënten te maken gehad.

A+O VVT verkent agressie en ongewenst gedrag

Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (A+O VVT) wil verkennen hoe dit thema in de sector wordt opgepakt en welke activiteiten en acties er in organisaties worden ondernomen om agressie en ongewenst gedrag tegen te gaan.

Vertel ons jouw verhaal

We horen graag van organisaties en medewerkers welke activiteiten opgepakt worden en welke wensen en behoeften er nog liggen om met het thema aan de slag te gaan.

Wil jij hierover met ons in gesprek? Mail naar info@aovvt.nl en dan nemen wij contact op met jou.