Regeling Bijdrage RVU-VVT bijna gereed

Stichting A+O VVT heeft subsidie gekregen in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Een deel van deze subsidie is bedoeld om een financiële bijdrage te geven aan werkgevers die bovengemiddeld veel deelnemers of relatief hoge kosten per deelnemer hebben aan de Regeling Vervroegd Uitreden na 45 jaar werken in de zorg (RVU-VVT). Deze werkgevers kunnen hier binnenkort een aanvraag voor indienen.

Werkgevers worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over wanneer de portal op de website is geopend voor aanmelding en de looptijd van de twee aanvraagperiodes. In 2023 zijn er twee aanvraagperiodes waar werkgevers gebruik van kunnen maken.


Over de Regeling Bijdrage RVU-VVT

De Regeling Bijdrage RVU-VVT is bedoeld voor werkgevers in de VVT die bovengemiddeld veel deelnemers of relatief hoge kosten per deelnemer hebben. Door het ministerie van SZW is vastgesteld dat werkgevers een maximale bijdrage van 25% krijgen voor het betalen van de uitkering RVU die medewerkers ontvangen in de laatste drie jaar voor het bereiken van hun AOW-leeftijd. De bijdrage geldt alleen voor RVU-regelingen die al formeel zijn ingegaan op basis van een vaststellingovereenkomst (VSO) volgens cao VVT artikel 7.3.2. e.v. De Regeling loopt tot 28 februari 2027. De Regeling Bijdrage RVU-VVT wordt binnenkort gepubliceerd op de website van Stichting A+O VVT.


Om te bepalen welke werkgever in aanmerking komt voor een financiële bijdrage, wordt allereerst gekeken naar het totale bedrag van RVU-VVT uitkeringen binnen de Regeling ten opzichte van de loonsom sociale verzekeringen. De werkgevers die naar verhouding de hoogste kosten hebben worden als eerste in behandeling genomen tot het subsidieplafond is bereikt per aanvraagperiode.

Het maximale bedrag van de bijdrage is € 430,- per maand voor een individuele RVU-VVT, waarbij de individuele RVU-VVT maximaal de hoogte heeft van het wettelijk RVU-drempelvrijgestelde bedrag per jaar.

Proces aanvraag

Om in aanmerking te komen, moet de werkgever zich aanmelden voor de Regeling Bijdrage RVU-VVT en gegevens aanleveren. Bekijk welke gegevens en bewijsstukken je in het proces moet aanleveren. Op basis van deze aanmelding vindt de weging plaats.

Voor vragen of informatie over de Regeling Bijdrage RVU-VVT kunt u een mail sturen naar rvu-vvt@caop.nl.