Sectoranalyse VVT: knelpunten en de inzet van werkgevers

In de VVT-branche is ruim 80% van de werknemers enthousiast over hun baan. 65% voelt zich fit en sterk tijdens het werk en bruist van energie. Ook heeft 65% van de werknemers zin om aan het werk te gaan bij het opstaan. Toch zijn er enkele knelpunten. Dat blijkt uit de VVT-sectoranalyse die onlangs is uitgevoerd door Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Ongeveer 470.200 mensen zijn in 2020 werkzaam in de VVT-branche. Het meest genoemde knelpunt van organisaties betreft personeelstekorten (58%). Opvallend is dat personeelstekorten vaker worden genoemd als knelpunt in de VVT-branche dan gemiddeld in de sector zorg en welzijn.

Werkdruk

Een ander veelvoorkomend knelpunt is werkdruk: 42% van de werknemers vindt de werkdruk te hoog. Deze groep geeft aan dat de hoge werkdruk vooral ontstaat door de hoeveelheid werk, hectische omstandigheden en snel moeten werken. 59% van de werknemers vindt de werkdruk goed. Dit is vergelijkbaar met het beeld voor de sector zorg en welzijn.

Organisaties nemen verschillende maatregelen om de werkdruk te bestrijden. Zo zet 58% van de organisaties extra personeel in en past 50% de roosters en werktijden aan. Ook wordt de werkdruk bespreekbaar gemaakt (50%) en zet 45% zich in op het efficiënter vormgeven van werkprocessen.

Verzuim

In het afgelopen decennium lag het gemiddelde verzuim in de VVT-branche hoger dan het Nederlands gemiddelde én hoger dan het gemiddelde in de sector zorg en welzijn. Gemiddeld 30% van de medewerkers geeft aan dat de oorzaak hiervan in het werk ligt. De meest genoemde oorzaak is dat het werk lichamelijk te zwaar is. Werkdruk en werkstress staan op de tweede plek als meest genoemde reden.

Duurzame inzetbaarheid

Organisaties nemen verschillende maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de uitstroom te beperken. Zo besteedt 40% van de organisaties aandacht aan het bieden van aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden. Ook zet gemiddeld 33% van de werkgevers zich in om de werksfeer en sociale contacten te verbeteren. Een iets kleinere groep (31%) werkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Over het algemeen zijn deze percentages hoger dan die van organisaties binnen de sector zorg en welzijn.

Om het medewerkers mogelijk te maken om langer door te werken biedt 36% van de organisaties de mogelijkheid om de arbeidstijden aan te passen en om minder te gaan werken. Op dit moment werken medewerkers in de VVT-branche gemiddeld 23,7 uren per week. Van de medewerkers is 93% in dienst voor een vast aantal uren per week. Tenslotte investeert 27% van de organisaties in opleiding en ontwikkeling.

Benieuwd naar alle cijfers? Lees de volledige sectoranalyse VVT.

Bekijk hier de sectoranalyse die in 2021 is ingediend.