Stichting A+O VVT verwelkomt nieuwe bestuursleden

Er zijn recentelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd in het bestuur van de stichting A+O VVT. Dhr. C. de Wildt, Mw. J.K. Kuijpers en Dhr. R. de Wilde verlaten het bestuur en worden vervangen door respectievelijk Dhr. F Hagelstein, Dhr. J. Le Febre en Mw. S. Beer. Daarnaast wordt de voorheen nog vacante positie nu ingevuld door Mw. P. van der Koelen.

Het bestuur van de stichting A+O VVT wordt gevormd door vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT. De huidige samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Namens de werkgeversorganisaties:

  • H. Buijing (Zorgthuisnl)
  • F. Hagelstein (ActiZ)
  • P. van der Koelen (Vughterstede, namens ActiZ)
  • M. van Zoom (Egala Zorg, namens ActiZ)
  • J. Moolenschot (Laverhof, namens ActiZ)

Namens de werknemersorganisaties:

  • B. de Haas (FNV Zorg & Welzijn)
  • E. Neerhof (FNV Zorg & Welzijn)
  • J. de Bruin (CNV Zorg & Welzijn)
  • J. Le Febre (FBZ)
  • S. Beer. (NU’91)