Verzuim in VVT branche in het eerste kwartaal opnieuw gestegen

Het verzuimpercentage in de zorgsector komt in het eerste kwartaal van 2021 uit op 7,56. Dat is een stijging van 2,3% ten opzichte van vorig jaar. De stijgende trend in het verzuimpercentage is te zien in de branches ziekenhuizen (ZKH), gehandicaptenzorg (GHZ) en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT). Met 14,31% is de stijging in de branche VVT zelfs het grootst. Alleen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) toont een afwijking beeld: daar is juist een daling te zien. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van onderzoeksbureau Vernet. Wat valt voor de branche VVT nog meer op?

Verzuim naar leeftijd

Het verzuim is in alle leeftijdsklassen toegenomen. Maar de stijging is met 10,14% het grootst in de leeftijdsgroep 56 jaar en ouder.

Langdurig verzuim neemt toe

Het verzuimpercentage stijgt in alle duurklassen, behalve in de duurklasse kortdurend verzuim (1 t/m 14 dagen). Met een toename van 26,55% is de grootste stijging te zien in middellang verzuim (15 t/m 91 dagen).

Dat het langdurig verzuim toeneemt, is ook te zien aan de meldingsfrequentie. Die is namelijk opnieuw gedaald. De voortschrijdende meldingsfrequentie is met 0,91 zelfs nog nooit zo laag geweest. Een stijgend verzuimpercentage in combinatie met een dalende meldingsfrequentie is een teken dat het langdurig verzuim toeneemt.

Verzuimontwikkeling zorgbreed

Het voortschrijdende verzuimpercentage komt uit op 6,89. Dat is in vergelijking met vorig jaar een stijging van 8,85%. Maar als we kijken naar het verschil in het voortschrijdende jaarcijfer met een kwartaal geleden is dit slechts 0,9%. Dat zou kunnen betekenen dat het verzuimpercentage aan het stabiliseren is. Of dat daadwerkelijk zo is, moeten de komende kwartalen uitwijzen.

Benieuwd naar de kwartaalrapportage? Download hier de factsheet VVT Q1 2021 van Vernet.