Werkgevers in de VVT betalen mee aan de activiteiten van A+OVVT

Dit jaar wordt volgens afspraak een premie geïnd bij zorginstellingen, waardoor A+O VVT haar rol kan continueren. Wat houdt deze afspraak in? En vooral, wat gebeurt er met het geld?

De sociale partners in de VVT hebben samen besloten om een heffing op te leggen van 0,04% van de bruto loonsom, om de activiteiten van A+O VVT mogelijk te maken.  Dit is vastgelegd in de cao VVT 2022-2023. Betreffende zorginstellingen zijn hierover geïnformeerd.

Wat doet A+O VVT?

  • Samen met de andere branches in zorg en welzijn zijn websites ontwikkeld, zoals Zorginspirator en YouChooz, waarmee werknemers aan de hand van persoonlijkheidstesten kunnen ontdekken welke functie en/of opleiding voor hen geschikt is.
  • De app CAO- VVT wordt gefinancierd, waarmee werknemers te allen tijde de cao VVT kunnen inzien, momenteel heeft de app al 55.000 gebruikers.
  • De Arbocatalogus VVT is ontwikkeld en wordt onderhouden. Sociale partners in de branche zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van gezonde werkomstandigheden. In de Arbocatalogus VVT staan hierover adviezen en meetinstrumenten.
  • A+O VVT maakt deel uit van het programma ‘Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’ waar ook andere zorgbranches en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij betrokken zijn.
  • Subsidie is aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het aanbieden van leertrajecten. Zes opleiders bieden kosteloos een ruim aanbod scholings- en ontwikkelingstrajecten aan binnen de VVT vanuit het programma Nl leert door met sectoraal maatwerk.
  • In opdracht van de sociale partners wordt gewerkt aan de update van de beroepscompetentieprofielen verzorgende IG en mbo- verpleegkundigen in de VVT
  • Door IZZ wordt onderzocht wat belangrijk is om jonge medewerkers te behouden. A+O VVT financiert dit onderzoek.

Wat kan jij van A+O VVT verwachten?

De komende tijd werkt het A+O VVT verder aan haar missie om ervoor te zorgen dat medewerkers in de branche gezond en met plezier hun werk kunnen uitvoeren en dat er voldoende competente en bekwame arbeidskrachten zijn om de zorgvraag te beantwoorden. Hiervoor zijn inmiddels een aantal activiteiten gestart.

De VVT werkt vandaag aan morgen

A+O VVT stimuleert het gesprek over de toekomst van de zorg en Duurzame Inzetbaarheid. Wat hebben werknemers nodig om hun werk gezond en met plezier uit te blijven voeren? Hoe stimuleren we de ontwikkeling van medewerkers? Hoe organiseren we veranderend werk? Dit gesprek wordt door en met alle medewerkers en bestuursleden gevoerd, zowel landelijk als regionaal. Enkel zo kan A+O VVT maatwerk bieden.

Tijdspaarfonds

In de cao-VVT staat dat medewerkers maximaal 100 weken tijd kunnen sparen bij hun werkgever. A+O VVT onderzoekt op welke wijze medewerkers deze gespaarde tijd mee kunnen nemen naar een andere werkgever, bij wisseling van een baan in de VVT. De tijd die medewerkers opbouwen, kan worden ingezet voor een betere werk-privébalans op de lange termijn, zoals betaald ouderschapsverlof of mantelzorgverlof, een periode minder werken, een sabbatical, tijd voor ontwikkeling, het werken afbouwen aan het einde van de carrière of eerder stoppen met werken.

Regeling Vervroegd uittreden

In de cao VVT staat dat dat medewerkers die op basis van hun leeftijd en werkhistorie in aanmerking komen, vervroegd kunnen uittreden. De werkgever gaat dan een overeenkomst aan waardoor de werknemer een uitkering ontvangt tot aan het pensioen. Werkgevers kunnen hiervoor de komende jaren een bijdrage ontvangen van het ministerie van SZW, middels de maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Werkgevers kunnen zich hier binnenkort voor aanmelden bij het fonds A+O VVT.