Werknemerstevredenheid in de VVT toegenomen volgens enquête AZW

Het aantal werknemers in de VVT dat (zeer) tevreden is over hun werk is tussen 2021 en 2022 toegenomen. Zo blijkt uit de werknemers- en werkgeversenquête van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (AZW). Vooral in de thuiszorg zijn werknemers positiever over hun werk dan een jaar eerder.

Van de ondervraagde medewerkers in de thuiszorg geeft 80% aan dat zij (zeer) tevreden zijn over hun werk. Dat is 2% meer dan in 2021 het geval was. Ook wanneer je inzoomt op specifieke onderdelen van het werk is een positieve trend te zien. Zo zijn meer werknemers positief over hun werktijden, de sfeer op de afdeling en de waardering die zij voelen van hun leidinggevende. Daarnaast geeft 88% van de werknemers aan dat hij/zij zinvol werk doen.

Verzuim in de VVT neemt toe

Daartegenover staat wel dat het gemiddelde verzuim in 2022 is toegenomen tot 8,7%. Een procent meer dan het jaar ervoor. Ook geeft 17% van de werknemers aan dat ze het idee hebben dat intimidatie, agressie en geweld door patiënten of cliënten het afgelopen jaar zijn toegenomen. En meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat ze te weinig tijd hebben om de patiënten/cliënten persoonlijke aandacht te geven.

Binnen de branche verpleging en verzorging ligt dit nog hoger. Slechts 30% geeft aan dat ze voldoende tijd hebben om persoonlijke aandacht te geven. Dit is wel een verbetering ten opzichte van 2011. Toen was dit nog 28%. Daarnaast ervaart minder dan de helft van de werknemers voldoende ondersteuning van de organisatie. En net als bij de thuiszorg is ook hier het gemiddelde verzuim toegenomen. Van 8,5% in 2021 naar 9,4% in 2022.

Werknemerstevredenheid neemt toe

Ondanks dat is het aantal werknemers dat (zeer) tevreden is over hun werk toegenomen. Van 71% in 2021 naar 73% in 2022. Ook geeft 91% van de ondervraagden aan dat ze inhoudelijk leuk werk hebben. Wat verder opvalt is het hoge aantal werknemers dat in de afgelopen 12 maanden scholing geeft gevolgd. Dit is gestegen van 79% naar 82% en ligt daarmee hoger dan bijvoorbeeld in de thuiszorg (68%).

Bekijk de infographics

AZW heeft voor beide branches binnen de VVT een infographic gemaakt met daarin de belangrijkste cijfers. Deze geven meer inzicht in hoe de branches eruit zien en hoe het gesteld is met de werknemerstevredenheid.

Bekijk de infographic Thuiszorg

Bekijk de infographic Verpleging & Verzorging

Over de AZW Werknemers- en werkgeversenquête

Vanuit het AZW-programma wordt door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) een steekproef getrokken uit de bijna 1,4 miljoen werknemers en zo’n 30 duizend bedrijven die de sector telt. Zij worden bevraagd over verschillende thema’s. Deze metingen geven per branche een beeld hoe werkgevers en werknemers werken in de zorg en welzijn ervaren. Ook data over organisatiekenmerken en personeelsbestand zijn inzichtelijk gemaakt. Meer informatie over de AZW Werknemers- en werkgeversenquête zorg en welzijn vind je op de website van AZW.