Ziekteverzuimcijfers zorg en welzijn: hoog verzuim in VVT

Het ziekteverzuimpercentage in de VVT is het hoogste binnen de sector zorg en welzijn: bijna 8%, met een uitschieter naar bijna 9% in het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Dat blijkt uit het AZW-rapport ‘Verzuim in zorg en welzijn’ dat in december verscheen.

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW), publiceert in het rapport de verzuimcijfers van de sector zorg en welzijn tot en met het tweede kwartaal van 2021. Die geven inzicht in het percentage, de duur en de frequentie van het verzuim. In het rapport wordt voor het eerst de samenhang bekeken tussen arbeidsomstandigheden en verzuim en tussen werkbeleving en verzuim. Daarmee krijgen zorg- en welzijnsorganisaties handvatten voor de aanpak van verzuim.

Per branche zijn de kerncijfers gepresenteerd in infographics. Wat valt op?

Werkgerelateerd verzuim

Voor de zorg- en welzijnssector als geheel was het ziekteverzuim van januari 2020 tot en met september 2021 gemiddeld bijna 7%. De VVT-branche zit daar met bijna 8% boven. In de verpleging en verzorging steeg het verzuimpercentage van 6% in 2010 naar ruim 8% in 2020. Voor de thuiszorg waren de cijfers 6,5% in 2010 en 7,2% in 2020. De VVT is, samen met de kinderopvang, ook de branche met het hoogste percentage medewerkers dat zegt dat het verzuim werkgerelateerd is (30%). In de verpleging en verzorging is dat percentage 32,2% en in de thuiszorg 29%.

In het rapport is het verzuim over de jaren 2018 tot en met 2020 gerelateerd aan kenmerken als leeftijd, arbeidsduur, contractvorm, beroepsniveau en vestigingsgrootte. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het verzuim erg verschilt per leeftijdsgroep. Het verzuimpercentage is het laagst bij de groep 15- tot 25-jarigen (2,8%) en het hoogst in de leeftijdsgroep 65 tot 75 jaar (9,4%). Ook is te zien dat de verzuimcijfers hoger zijn naarmate de organisatie groter is.

Persoonlijke beleving

De verzuimcijfers zijn ook gerelateerd aan de persoonlijke beleving van medewerkers. Dat komt goed naar voren in de infographics per branche. Hoe tevreden medewerkers zijn, heeft bijvoorbeeld invloed op het verzuim. Van de tevreden medewerkers in de verpleging en verzorging verzuimt 45,6% weleens; in de thuiszorg is dat 44,3%. Bij ontevreden medewerkers zijn die percentages hoger: 55,4% in de verpleging en verzorging en 51,5% in de thuiszorg.

Andere aspecten van persoonlijke beleving die invloed kunnen hebben op verzuim zijn: kun je wel of niet zelf je werktempo bepalen? Ervaar je je werk als zwaar of niet? Kun je wel of niet voldoen aan de psychische en fysieke eisen aan je werk? Heb je veel of weinig last van agressie van patiĆ«nten, cliĆ«nten, leidinggevenden of collega’s? Heb je wel of geen burn-outklachten?

Verder lezen

Lees het volledige rapport ‘Verzuim in zorg en welzijn’ en bekijk de infographic van de verpleging en verzorging en de infographic van de thuiszorg.