Zo kijken de werknemers naar anders werken in zorg en welzijn

Er is al veel geschreven over de tekorten op de arbeidsmarkt, maar niet vanuit het perspectief van werknemers. Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) heeft daarom aan SenseGuide gevraagd onderzoek uit te voeren naar het anders werken in zorg en welzijn vanuit het werknemersperspectief.

In het onderzoek ‘Anders werken in zorg en welzijn’ wordt vanuit werknemersperspectief beschreven hoe het werk op een andere manier vormgegeven kan worden. Het onderzoek heeft meer dan 1.000 ideeën van werknemers opgeleverd. De meest kansrijke oplossingen liggen op het terrein van verlichting van administratieve lasten, vertrouwen teruggeven en een ander breder mensbeeld op zorg ontwikkelen.

De werknemers aan het woord

De ideeën lopen uiteen en variëren van wensen die werknemers hebben en de kansen en knelpunten die zij zien om anders te werken, tot concrete voorstellen voor anders werken. Het rapport beschrijft de hoofdlijnen van deze ideeën. De individuele bijdrages van werknemers kunnen inspiratie en handelingsperspectief bieden voor de organisaties. Alle ideeën worden online toegankelijk gemaakt. Zo kunnen beleidsadviseurs en andere belanghebbenden deze raadplegen.

Een greep uit de ideeën vanuit de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg:

  • Makkelijker rapporteren. Praten in een telefoon die het dan vervolgens automatisch op slaat.
  • Geef collega’s deelcertificaten in handelingen. Zodat de personeelstekorten opgevangen kunnen worden. Hierdoor stimuleer je de collega om door te leren. En dan krijg je een win-win situatie.
  • Er is op dit moment geen vorm van MDO (multidisciplinair overleg) binnen de thuiszorg. Medewerkers geven aan dat ze hierdoor meer verbinding zouden zien tussen cliënt/arts/mantelzorg/paramedisch.

Lees het AZW Rapport ‘Anders werken in zorg en welzijn’

Benieuwd naar het hele rapport? Ga naar ‘Anders werken in zorg en welzijn’. De ideeën worden ook per branche met voorbeelden weergegeven. Op respectievelijk pagina 44 en 47 staan de ideeën van werknemers uit de Verpleging en verzorging en de Thuiszorg.

Over AZW en A+O VVT

In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) werken arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS samen om partijen in de sector Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang betrouwbare informatie te bieden over de arbeidsmarkt. A+O VVT is één van de opdrachtgevers van AZW.