Zorgorganisatie Sint Jacob test nieuwe aanpak om jong zorgtalent te behouden

Bijna de helft van de zorgmedewerkers onder de 35 jaar denkt er weleens over de zorg te verlaten. En van alle nieuwe medewerkers in de zorg, stromen vooral jonge medewerkers na één of twee jaar weer uit. Voor veel organisaties is het behouden van zorgtalent dan ook een grote uitdaging. Om hen hierin te helpen, ontwikkelde IZZ de aanpak Behoud Jong Zorgtalent. Inmiddels is de pilot afgerond.

Met de aanpak Behoud Jong Zorgtalent helpt IZZ zorgorganisaties en hun jonge medewerkers het goede gesprek te voeren over werkdruk en werkplezier. De aanpak bestaat uit drie onderdelen die binnen elke organisatie elk drie keer worden doorlopen: een buddygesprek, een jongerendialoog en een dialoog met de bestuurder. Dit alles met als doel om jong zorgtalent te behouden.

Behoud Jong Zorgtalent in de praktijk

De eerste pilot is inmiddels afgerond. Ouderenzorgorganisatie Sint Jacob deed mee en is aan de slag gegaan met de aanpak Behoud Jong Zorgtalent. IZZ ging langs bij bestuurder Eduard van Bockel en zijn team, en sprak met hen over de aanloop en hoe de pilot is verlopen. De uitkomst van dit gesprek lees je op de website van IZZ.

Inbreng A+O VVT

De Behoud Jong Zorgtalent pilot is (mede) mogelijk gemaakt door de arbeidsmarktfondsen A+O VVT en O&O GGZ, die de kosten voor dit pilotproject grotendeels op zich hebben genomen. Benieuwd in welke projecten en activiteiten A+O VVT nog meer investeert? Bekijk het overzicht.