Bijdrage A+O  VVT

De sociale partners in de VVT hebben samen besloten om een heffing op te leggen van 0,04% van de bruto loonsom, om de activiteiten van A+O VVT mogelijk te maken.  Dit is vastgelegd in de cao VVT (cao-artikel 9.5- bijdrage arbeids-en opleidingsfonds VVT).
Volgens afspraak wordt een premie geïnd bij zorginstellingen, waardoor A+O VVT haar rol kan continueren. De afdeling financiën/creditadministratie van de betreffende zorginstellingen zijn per brief geïnformeerd over de digitale omgeving (portal) waarin de loonsom wordt ingevoerd.

Onderstaand is de link opgenomen naar de portal. Tip: lees voor het bezoek aan de portal de handleiding. Hierin staat welke gegevens ingediend dienen te worden.  Zie ook voor meer informatie het financieringsreglement.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de heffing? Dan kunt u contact opnemen via de mail, bijdrage@aovvt.nl.