De CAO

De cao

De CAO VVT is een moderne basis-cao, waarin belangrijke arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die landelijk gelden. Dit betreft onder meer afspraken over de beloning, het verlof, de arbeidsovereenkomst, de arbeidsduur, werktijden en de eindejaarsuitkering.

CAO VVT app

De cao VVT is ook als app gratis beschikbaar voor Android en iOS. De app is mogelijk gemaakt door A+O VVT.
Projecten

Kanteling van werktijden

In de cao VVT is afgesproken dat medewerkers/teams zelf zeggenschap over de invulling van hun werktijden krijgen.
Projecten

CAO VVT 2018-2019

Publicaties

CAO VVT 2016-2018

Publicaties

CAO-VVT 2014-2016

Publicaties