Aan de slag met ‘De VVT werkt vandaag aan morgen’

De verpleging, verzorging en thuiszorg staan voor een gigantische uitdaging. In de sector groeit het besef dat we de zorg anders moeten organiseren. De komende jaren stromen er niet genoeg medewerkers in om aan de groeiende zorgvraag te voldoen, simpelweg omdat ze er niet zijn. Anders werken is dus onvermijdelijk. Met het programma ‘De VVT werkt vandaag aan morgen’ willen werkgevers en vakbonden bijdragen aan verandering. Wat komt eraan? Waar kan je met jouw organisatie mee aan de slag?

Het programma ‘De VVT werkt vandaag aan morgen’ is een initiatief van A+O VVT, een samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en vakbonden FNV, CNV, Nu ’91 en FBZ. Het programma wordt medegefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanuit de subsidie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Wil je meer weten? Kijk dan op de website: www.vvtwerktaanmorgen.nl.