Aan de slag met ‘De VVT werkt vandaag aan morgen’

De verpleging, verzorging en thuiszorg staan voor een gigantische uitdaging. In de sector groeit het besef dat we de zorg anders moeten organiseren. De komende jaren stromen er niet genoeg medewerkers in om aan de groeiende zorgvraag te voldoen, simpelweg omdat ze er niet zijn. Anders werken is dus onvermijdelijk. Met het programma ‘De VVT werkt vandaag aan morgen’ willen werkgevers en vakbonden bijdragen aan verandering. Wat komt eraan? Waar kan je met jouw organisatie mee aan de slag?

Het programma ‘De VVT werkt vandaag aan morgen’ is een initiatief van A+O VVT, een samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties ActiZ en ZorgthuisNL en vakbonden FNV, CNV, Nu ’91 en FBZ. Het programma wordt medegefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanuit de subsidie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).

Wat gebeurt er binnen het programma ‘De VVT werkt vandaag aan morgen’?

Het programma bestaat uit de uitvoering van cao-afspraken Verlofspaarfonds en Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), en uit activiteiten in het kader van Over Morgen. Onder de noemer ‘Over Morgen’ werken we aan de organiseerbaarheid van de zorg, nu en in de toekomst. Dat vraagt om wendbare organisaties, die medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid op de eerste plaats zetten. Zo kunnen zij het werk morgen anders doen dan vandaag, om gezond en met plezier de beste zorg te bieden aan cliënten.

Allerlei activiteiten worden aangeboden om organisaties daarin te steunen, voor diverse doelgroepen en op verschillende niveaus. Daarbij richten we ons op de medewerker als individu én als collectief, en op organisaties die de veranderingen ondersteunen. Ook zoeken we verbinding met de publieksaanpak Praat vandaag over morgen, gericht op de samenleving. Door het gesprek aan te gaan en de implementatiekracht van organisaties te vergroten, dragen we bij aan verandering. Meer over het programma lees je in eerdere berichtgeving.

Wat komt eraan?

DI-regeling

Voor zorgorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg komt op korte termijn een regeling die activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid (DI) van de medewerkers stimuleert. Eind september wordt de inschrijfdatum voor de regeling gecommuniceerd, alsook de plek waar je deze kan aanvragen. De regeling werkt als volgt:

  1. Scan

Je vult een korte, informatieve scan in en ontvangt op basis daarvan advies over de geschikte interventies voor jouw organisatie. Het invullen van de scan kost ongeveer zeven minuten. Je kan ook een eigen, recente scan gebruiken als 0-meting en 1-meting.

  1. Interventies kiezen

Je kiest een geschikte activiteit uit de centraal ingekochte interventies en maakt met de gekozen interventiepartner maatwerkafspraken voor jouw organisatie. De interventies kunnen diverse doelen dienen, zoals groei van medewerkers, behoud of herstel.

De interventies vallen onder vier categorieën:

  1. Ontwerp van werk, zoals het opzetten van structuur voor dialoog.
  2. Zelfmanagement, zoals het ontwikkelen van een tool voor job crafting, workshop zelfmanagement, meer grip op je eigen werk of een training zelfleiderschap.
  3. HRM-instrumenten, zoals het ontwikkelen van je eigen HR-menukaart met instrumenten die ingezet kunnen worden voor vier verschillende groeidoelen van medewerkers.
  4. Leiderschapsstijl, zoals een workshop ‘Hoe geef ik medewerkers regie?’ voor leidinggevenden.
  1. Financiering

Het programma werkt samen met interventiepartners, met wie je op basis van jouw keuze een maatwerkafspraak maakt. Na akkoord op het maatwerkvoorstel, wordt de financiering geregeld door het A+O VVT.


Het maximale bedrag voor deze interventie bedraagt €20.000 voor organisaties met 10 tot 499 medewerkers. Voor organisaties met 500 tot 1000 medewerkers is het bedrag maximaal €40.000 en voor organisaties met meer dan 1000 medewerkers maximaal €60.000.

Theaterproductie

Een theatervoorstelling Over Morgen stimuleert de dialoog over de toekomst van de zorg, en wat dat voor medewerkers en organisaties gaat betekenen. Hoe kunnen zorgorganisaties met een tekort aan medewerkers alsnog voldoen aan de groeiende zorgvraag? En hoe kunnen medewerkers met plezier naar het werk blijven gaan en met trots hun vak blijven uitoefenen? De voorstelling is bedoeld voor alle lagen van de organisatie: van bestuurders tot zorgprofessionals.

De theatervoorstelling wordt geproduceerd door TheaterMakers Radio Kootwijk en is vanaf januari te zien door heel Nederland. Voor zorgorganisaties zijn er geen kosten aan verbonden, behalve de uren van medewerkers om de voorstelling te bezoeken. Een klankbordgroep met experts en vertegenwoordigers vanuit de sector, is nauw betrokken bij het project. Naast het theater worden ook andere activiteiten en middelen aangeboden, zodat het gesprek over de toekomst en de noodzakelijke veranderingen ook binnen organisaties verder wordt gevoerd.

TheaterMakers Radio Kootwijk

Het theatergezelschap TheaterMakers Radio Kootwijk heeft in het verleden laten zien dat hun theatervoorstellingen een belangrijke bijdrage leverden aan gewenste veranderingen binnen organisaties en branches. Het gezelschap is in staat om bewustwording van de noodzaak los te maken, medewerkers te erkennen en te waarderen en tegelijk te inspireren tot waardevolle gesprekken. Met daarin aandacht voor ieders rol.

Action learning voor bestuurders

Met behulp van de methodiek action learning, worden bestuurders geholpen en begeleid om op een gestructureerde wijze oplossingen te ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is immers een complex begrip. Of medewerkers gezond en met plezier naar hun werk gaan, hangt af van veel factoren. Wat daar precies voor nodig is, verschilt van werknemer tot werknemer en van organisatie tot organisatie.

Wat ga je doen? In een groep van vijf tot tien deelnemers verken en onderzoek je samen met je collega’s het complexe onderwerp. Van het bespreken van mislukkingen en successen, tot het uitproberen van oplossingen (experimenten, reflecteren en verbeteren). Action learning bestaat uit zes sessies van ongeveer twee uur.

Contact

Wil je erbij zijn?
Meld je dan aan via www.lazzozorg.nl en
er wordt contact met je opgenomen
voor een kennismakingsgesprek.

Academische werkplaats

Naast action learning voor bestuurders, kunnen zorgorganisaties ook aan de slag in een academische werkplaats. In de academische werkplaats wordt het thema duurzame inzetbaarheid binnen de eigen organisatie verder onderzocht. Zijn de dingen die je als organisatie doet effectief? Hoe kan je met alle betrokkenen in de organisatie tot nieuwe oplossingen komen? Dat ga je in de werkplaats onderzoeken. Wetenschappelijke kennis wordt in de praktijk toegepast en praktijkervaringen worden getoetst, om veranderingen actief te ondersteunen met beschikbare kennis.

De academische werkplaats is een maatwerktraject, waarin met de organisaties die deelnemen doelstellingen en interventies bepaald worden.

Contact

Geïnteresseerd?
Stuur een mail naar m.kop@vvtwerktaanmorgen.nl
om vrijblijvend kennis te maken en
de mogelijkheden te bespreken.

Regeling vervroegd uittreden (regeling 45 jaar)

Een subsidie komt tegemoet aan de kosten van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), voor een deel van de werkgevers. Er is een partij geselecteerd voor het bouwen van de aanvraag-portal, door het A+O VVT wordt gewerkt aan de reglementen en zogenaamde toewijzingsregel. Het uitgangspunt is dat werkgevers die het hardst getroffen zijn door de regeling, binnen een tranche als eerste aan de beurt zijn. Als het budget voor een tranche is uitgeput, dan worden de overige aanvragen niet gehonoreerd.

De verwachting is dat het aanvraagportal in het vierde kwartaal van dit jaar wordt opengesteld voor de eerste tranche van aanvragen.

Contact

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen
en activiteiten binnen het programma?
Houd dan de kanalen van ActiZ, Zorgthuisnl,
FNV, CNV, FBZ en Nu ’91 in de gaten.
Voor vragen kan je ook terecht
bij info@vvtwerktaanmorgen.nl.