EVC in de VVT – veelgestelde vragen

Werkgevers en werknemers in de VVT kunnen op deze pagina veelgestelde vragen over EVC vinden.

Wanneer is een EVC-traject goed?

Een goed EVC-traject omvat minimaal de volgende stappen:

  • Intakegesprek, waarin de EVC-uitvoerder met de kandidaat bespreekt wat voor hem/haar het doel van het EVC-traject is.
  • Bespreking van het EVC-traject: welke bewijzen zijn nodig voor de portfolio? Hoe kan de werkgever hier een rol in spelen?
  • Begeleiding bij het vullen van de portfolio, eventueel telefonisch of per e-mail.
  • EVC-assessoren bespreken de ingeleverde portfolio met de kandidaat.
  • Uitreiking van de EVC-rapportage waarin de examencommissie verklaart welke competenties de kandidaat beheerst. Eventueel ook uitreiking van (deel) certificaten en/of diploma.

Wat is een Ervaringsprofiel?

Een ervaringsprofiel is een onder deskundige begeleiding samengesteld portfolio, waarin staat over welke kwaliteiten u beschikt. De kandidaat brengt deze informatie zelf in kaart en vergroot het inzicht in uw eigen kwaliteiten.

Wat is een portfolio?

Een portfolio is een persoonlijke (soms digitale) map waarin de kandidaat beschrijft wat hij kan, onderbouwd met bewijzen waaruit dat blijkt en hoe hij zich verder wil ontwikkelen.

Wat is een ervaringscertificaat?

Ter afsluiting van het EVC-traject krijgt een kandidaat een EVC-rapportage of ervaringscertificaat met een overzicht van verworven competenties. Die zijn te gebruiken om:

  • via de examencommissie van een erkende onderwijsinstelling te verzilveren tegen deelcertificaten of een diploma;
  • vrijstellingen te krijgen;
  • een verkort opleidingstraject te kunnen volgen.

Wat zijn Eerder Verworven Kwalificaties?

Een Eerder Verworven Kwalificatie, afgekort EVK, is een studiebewijs dat aangeeft dat een kandidaat een formeel leertraject met goed gevolg heeft doorlopen. Het is een bewijs dat aantoont, dat u bepaalde competenties heeft verworven.

Heeft een diploma na een EVC-traject dezelfde waarde als een ‘gewoon’ diploma?

Ja! Het diploma ziet er zelfs hetzelfde uit. Het verschil zit in de manier waarop het diploma is verkregen. De meeste mensen halen een diploma aan het eind van een opleiding. Maar het diploma via EVC is het bewijs van wat de medewerker al kan en weet, door werk- en levenservaring. Ongeacht waar en wanneer die kennis is opgedaan.

Waar kan een medewerker of werkzoekende terecht voor een EVC-traject?

Belangrijk is een EVC-aanbieder te kiezen die bevoegd is:

  • om een EVC-traject uit te voeren en
  • om landelijke of branche-erkende certificaten of diploma’s af te geven.

Dat zijn vaak ROC’s en hogescholen, maar ook wel particuliere organisaties.

Een overzicht van erkende aanbieders vindt u op www.ervaringscertificaat.nl.

Wat is het verschil tussen een intake-assessment en een EVC traject?

Een intake-assessment wordt ingezet als de kandidaat al weet dat hij een specifieke opleiding bij een bepaalde onderwijsinstelling wil volgen. Bij het intake-assessment wordt gekeken naar eerder behaalde diploma’s, certificaten en werkervaring. Op grond daarvan bepaalt de opleiding in welk leerjaar een kandidaat kan insteken en voor welke vrijstellingen hij in aanmerking komt.

Een EVC-traject wordt ingezet als een medewerker wil weten wat zijn (werk)ervaring waard is, afgezet tegen de eisen van een beroepsopleiding. Soms weet een kandidaat al welke opleidingsstandaard dat moet zijn. Soms komt dit pas in het intakegesprek naar voren.

In een EVC-traject wordt gekeken naar eerder behaalde diploma’s, certificaten en opgedane (praktijk)ervaring. Deze worden gewogen en beoordeeld in relatie tot de opleidingseisen. De uitkomst van een EVC-traject, een overzicht van bij de kandidaat bewezen aanwezige competenties, is te verzilveren tegen deelcertificaten en/of een diploma.

Kan een ROC vrijstellingen weigeren omdat het EVC-traject ergens anders is doorlopen?

Als het EVC-traject een officieel certificaat heeft opgeleverd van een door het ministerie van OCW erkende opleiding (een ROC of particulier opleidingsinstituut), dan moet een ROC die vrijstelling accepteren.

Een ROC is echter niet verplicht om de uitkomsten van een (mondelinge) rapportage te erkennen. Neem dus geen genoegen met alleen een rapportage, maar vraag altijd een certificaat.

Wat kost een EVC-traject?

De kosten variëren van nul tot duizenden euro’s. Het is van belang dat de werknemer die een EVC-traject wil volgen, in gesprek gaat met de werkgever. Wanneer het binnen het HRM-beleid past, neemt de werkgever de kosten voor zijn rekening. De werkgever onderhandelt met het instituut dat het EVC-traject verzorgt. De kosten zijn namelijk mede afhankelijk van het aantal af te nemen EVC-trajecten.

Medewerker of werkzoekende

Personen die hun eigen EVC-traject betalen, kunnen de kosten als scholingsuitgaven aftrekken van de inkomstenbelasting, mits de totale scholingskosten de drempel die de belastingdienst hanteert overschrijden.